Какво е Cloud VPS хостинг - предимства, недостатъци и алтернативи

VPS е абревиатура от Virtual Private Server и представлява виртуален сървър, който е разположен върху една или повече физически машини (bare metal).

В тази публикация ще Ви разкажем повече за технологията на виртуализация на физическите сървъри, какво е нейното предназначение и какви са нейните предимства и недостатъци.

Технология на виртуализация

Когато говорим за технология на виртуализация, следва да разгледаме двата основни типа - класическата и модерната.

Класическа технология - виртуализация на един отделен физически сървър

При класическата технология на виртуализация, един физически сървър се “разделя” на по-малки виртуални сървъри, които на кратко наричаме VPS-и.

Всеки виртуален сървър има заделени ресурси, в т.ч. CPU, RAM и диск, но тук отделните VPS-и могат да влияят на останалите по значим фактор.

Принципът на технологията се доближа много до начина, по който функционира споделения хостинг, но за щастие вече се използва много рядко.

Недостатъците на класическата технология за виртуализация на един физически сървър са множество, като някои от най-значимите са:

 • Трудна скалируемост
 • Ограничение откъм хардуер
 • Единична точка на отпадане

Виртуалните сървъри по тази класическа технология от един физически сървър осигуряват по-голяма гъвкавост в сравнение със споделения хостинг, но имат и значителни недостатъци, на които ще се спрем по-долу в текста.

Модерна технология на виртуализация - клауд базирана (Cloud Based) 

Понятието “Cloud” вече навлезе твърде широко и има множество приложения, но малцина знаят, че то е свързано с нуждата да се оптимизират и подобрят някои недостатъци на класическата технология на виртуализация.

При модерната - клауд базирана технология на виртуализация - вместо един хардуерен сървър, има множество такива, които са свързани помежду си в облак и споделят своите ресурси в клауда. 

Впоследствие, от този pool от хардуерни сървъри (облак), се заделят ресурси за различните виртуални (VPS) сървъри.

Именно така най-големите недостатъци на класическата виртуализация на един физически сървър се превръщат в предимства, които облакът предоставя.

Във всеки един момент към самият pool или cloud може да бъде добавен допълнителен хардуер при нужда или ако налична машина отпадне, примерно поради хардуерен проблем, то останалите могат да поемат натоварването.

При тази Cloud VPS технология вече няма единична точка на отпадане, скалируемостта е доста лесна и няма ограничение откъм хардуер. 

Предназначение на виртуалните сървъри

До преди няколко години, VPS сървърите бяха златната среда или т.нар. оптимално хостинг решение, в сравнение със споделения хостинг и наетите сървъри.

Но с развитието на cloud технологията това доста се промени. В много случаи Cloud VPS сървърите са много по-добър избор от наетите сървъри, като изключение правят някои по-специфични и частни случаи.

За да можем да отговорим на въпроса “Защо?”, то нека директно да сравним клауд виртуалните сървъри със споделения хостинг и наетите сървъри. 

Cloud VPS хостинг или споделен хостинг?

Споделеният хостинг е услуга, която е предназначена предимно за стартиращи проекти, малки уеб страници и най-общо такива, които имат малък трафик.

Поради тази причина и ограниченията на този вид хостинг услуга са големи. В т.ч. максимално дълго време за изпълнение на процес, максимален размер за качване на файл, брой файлове, които могат да се съхраняват и т.н.

При Cloud VPS сървърите всички тези ограничения отпадат. Реално единствените ограничения са в закупените ресурси за CPU, RAM и дисково пространство, но можете спокойно да зададете PHP процесите да бъдат с максимално време за изпълнение - минути, дни, месеци, дори безсрочно, времето за изпълнение на mysql заявки отново да бъде с много голяма стойност и т.н.

Другото основно предимство, което се подценява, е свободата, с която разполагате. При споделения хостинг получавате ограничен акаунт и нямате контрол над инсталирания software, било то по вид или версия. 

При VPS хостинга имате свободата да инсталирате каквото пожелаете. Разбира се ако е съвместимо с операционната система, която се използва. Добър пример са Java приложенията, които много трудно (почти невъзможно) е да поставите на споделен хостинг план, но на VPS сървър само с няколко команди може да ги имате работещи.

Cloud VPS хостинг или нает сървър?

Както по-рано вече посочихме, доскоро по отношение на мощността, наетите сървъри бяха топ услуга и ако уебсайтът бе с голям трафик, то наетите сървъри бяха оптималния избор.

Но с въвеждането на новите технологии (в т.ч. клауд VPS), нещата значително се промениха. Нека да разгледаме и как точно.

На практика наетият сървър наследява описаните по-горе недостатъци на класическите VPS сървъри - и двете решения страдат от физическите ограничения на една хардуерна машина. За да покажем това, нека разгледаме и следния пример:

 • Представете си, че имате нает сървър с 4 CPU ядра, 8 нишки и 64GB RAM памет. В даден момент тези ресурси не Ви достигат и желаете ъпдейт.

  И тук започват въпросите - Може ли да се промени CPU-то с друго, може ли да се постави повече RAM памет? В много случаи дънната платка няма да поддържа или поне не изцяло този ъпдейт. 

  В такъв случай единственото решение е да закупите нов сървър с нужните ресурси и да извършите миграция.

 • Нека да разгледаме и случая ако ъпдейтът е възможен. Тук първо трябва да се отдели човешки ресурс, която да бъде в готовност да извърши самата промяна.

  Също така промяна на CPU няма как да бъде извършена Live и ще бъде необходимо самият сървър да бъде спрян, с което спира и услугата, която предоставяте на него. 

  Другият важен аспект е хардуерният проблем. Това може буквално да остави онлайн бизнеса Ви офлайн не само за часове, а в някои случай и с дни. 

Както посочихме по-горе, при Cloud базираните VPS сървъри - тези ограничения са елиминирани. Добавянето на ресурси в най-честия случай се извършва с няколко клика на мишката и едно рестартиране. Цялата процедура може да протече в рамките на 5 минути и може да бъде извършвана многократно.

Трендът на повечето технологии е нещата да се децентрализират. Именно това преборва и основното предимство на наетите сървъри пред Cloud VPS хостинга.

Ако вземем за пример една PHP уеб страница, то тя се контролира от 3 основни компонента:

 • Уеб сървър
 • PHP сървис
 • База от данни

Всеки един от тези компоненти може да бъде отделен на виртуален сървър. Това Ви дава предимството да мащабирате всеки един компонент. Необходим Ви е повече ресурс за уеб сървъра - няма проблем, добавяте го бързо и той ще е на Ваше разположение да го използвате.

Ако се върнем на първоначалният въпрос, а именно за кого са подходящи Cloud виртуалните сървъри, то можем да обобщим така:

Cloud VPS хостингът е подходящ за всеки, който има необходимост от ресурс, желае свобода на своите действия и гъвкавост при скалирането, когато бизнесът се разрасне!

Менажиране на виртуалните сървъри

Основната причината VPS сървърите да не се използват масово, е митът, че за тяхното управление са необходими дълбоки познания за Linux.

Може би до преди години това действително беше така, но към момента ситуацията е доста различна, поради възможността да се инсталират контролни панели.

Нека да вземем за пример преминаване от споделен хостинг към виртуален сървър. Имате възможност да заявите своя VPS с инсталиран cPanel, за да го менажирате подобно на акаунт на споделен хостинг.

Какво е необходимо да направите? Да създадете cPanel акаунт (от графичния интерфейс) и ще разполагате със същия cPanel акаунт, който сте имали и преди на споделения хостинг. Дори ще разполагате с повече опции, които при някои доставчици може да са били забранени. 

Административният панел на cPanel (WHM) притежава достатъчна гъвкавост, чрез която може да настроите сървъра си да работи идеално според изискванията на Вашия уебсайт или онлайн проект.

Може би най-важното е, че ще разполагате с обширната им документацията, която ще Ви насочва как да извършите пожелано действие или за какво се отнася дадена промяна.

В случай, че не желаете cPanel, то можете да изберете и друг контролен панел. Нашата препоръка е комбинацията от Webmin / Virtualmin.

Те са се наложили вече на пазара като безплатната алтернатива на cPanel и даже в някой случай са много по-гъвкави. 

Както при първият пример така и тук може да извършвате почти всичко през графичен интерфейс - в т.ч. добавяне на домейн, създаване на поддомейн, инсталиране на WordPress, създаване на база данни, издаване на SSL и много други.

По този начин може никога да не Ви се наложи да използвате Terminal / SSH за да менажирате своя VPS сървър.

Delta Marketplace - как да създадете VPS с предварително инсталиран софтуер с няколко клика?

Предимства и недостатъци на виртуалните сървъри

Като заключение, нека обобщим какви са предимствата и недостатъците на VPS хостинга:

Предимства на VPS хостинга

Ето кои са основните предимства, от които ще се възползвате при избора на виртуален сървър за свой проект:

 1. Виртуалните сървъри са по-бързи и по-надеждни от споделения хостинг.
 2. Разполагате с ресурси (RAM памет и процесорна мощ), които са заделени само за Вашия проект, без да ги делите с други, както е при споделен хостинг. Пиковете в трафика на други потребители на сървъра или клауда, не биха рефлектирали на Вашия проект.
 3. Получавате root достъп до вашия виртуален сървър.
 4. Данните Ви са добре изолирани от други данни на сървъра.
 5. Гъвкаво скалиране, ако проектът се разрасне и са Ви нужни още ресурси.
 6. Цената е по-ниска, отколкото ако се използва нает сървър.

Недостатъци на VPS хостинга

А ето и кои са основните недостатъци на виртуалните сървъри:

 1. Цената е по-висока от тази на споделен хостинг.
 2. Необходими са повече технически познания, за настройване на виртуалния сървър, в сравнение с тези за споделен хостинг.
 3. Пробив в защитата, ако настройките не са направени адекватно.

Надяваме се да сме Ви помогнали при избора на оптималното хостинг решение за Вашия проект и да сме представили ясно и разбираемо предимствата на Cloud VPS хостинга.

Тихомир Георгиев

Тихомир Георгиев

С над 10 години опит в техническата поддръжка, основната цел на Тихомир е да запознае клиентите ни как да използват услугите или прилежащият към тях софтуер.

Абонирайте се за Delta Cloud бюлетин

Абонирайте се за бюлетина на Delta Cloud, за да получавате ексклузивни оферти, актуални новини, статистики и ценна информация за облачните технологии, информационната сигурност и услугите, които предлагаме.