header image

Design and construction of individual cloud and infrastructure solutions

Trust Delta to build custom infrastructure solutions. We will analyze the needs of your project and build the optimal solution to ensure your success online. Delta.bg - connects your business and modern technologies.

Изграждане на технологично решение

Доставка на надежден хардуер

Управление и поддръжка

Хостинг решения, проектирани за вашия бизнес

Гарантирайте оптимално технологично решение спрямо нуждите на проекта ви. Екипът на Delta ще изгради инфраструктура, която да отговаря на ИТ стратегията и бюджета ви, независимо дали имате нужда от виртуален сървър или частен “облак”.

  • Изграждане на технологична стратегия
  • Внедряване на ИТ процеси
  • Интеграции
  • Бекъпи и Disaster Recovery
  • Управляеми услуги
  • Изграждане на собствен дата център
  • 24/7 системна администрация
  • DevOps
  • Частна и хибридна облачна инфраструктура

Доказани методологии на работа, които гарантират резултати

Екипът ни анализира текущите процеси в компанията ви, проекти и ИТ нужди заедно с вашия екип. Изграждаме цялостно технологично решение, което да отговори на изискванията ви и да расте с бизнеса ви. Крайният резултат е подобрена надеждност, скалируемост, оптимизиране на ресурсите и намаляване на оперативните ви разходи.

1

Анализ на нуждите

2

Проектиране на възможни решения

3

Презентация и дискусия

4

Тестове

5

Внедряване на технологично решение

6

Поддръжка и управление

Системна администрация и DevOps услуги

Delta разполага с експертен екип от системни администратори и devops инженери, който може да се грижи 24/7 за вашите индивидуални сървърни конфигурации и инфраструктурни решения. Екип сертифицирани ИТ специалисти на ваше разположение.

Управление, поддръжка и администрация

Свържете се с нас

За да направим одит на текущата ви инфраструктура и да ви предложим оптимално решение: