Какво представляват облачните технологии

какво представляват облачните решения

Настъпи моментът, в който да погледнем на облака сериозно – да го опознаем, разучим и вкараме в полезна употреба.

Какво всъщност е облакът (от англ. cloud)?

Уверени сме, че когато днес употребяваме термина „облак“, никой не прави препратка към специфично агрегатно състояние на водата. Любопитно е да се разбере, че технологичното понятие произлиза от природното явление „облак от скакалци“. Това уточнение е ключово за разбирането на същността на облачната технология.

По дефиниция облакът представлява отдалечена централизирана изчислителна мощност, която чрез web връзка, достига до различни крайни устройства и съответно до потребителите.

Изчислителните услуги се извършват от множество сървъри, събрани в хранилища за данни и работещи като един голям клъстер (препратка към „облак от скакалци“), така че максимално ефективно да удовлетворят различните потребности на ползвателите.

Определението на националния институт по стандарти и технологии (NIST) свежда характеристиките на облачната технология до собствена услуга при поискване, неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична гъвкавост и заплащане само на използвания ресурс.

Изобретението на миналия век - интернет позволява на хората да имат неограничен достъп до облачните услуги поради глобалността, бързината и надеждността на връзката, несъпоставимо с нито една технология от близкото минало.

И ако сме напълно безпристрастни, не можем да отречем, че без облачната технология няма да има виртуална реалност. Не само технологичните гиганти като Google, Facebook, Netflix зависят от cloud hosting. На практика, всеки с мобилно устройство в ръка ползва облак за своите файлове – музика, снимки, контакти и др.

Разбира се, личната употреба е най-малката ниша за развитие на облачните хранилища. 

Delta.bg е хостинг доставчик, който е специализиран в предоставянето на облачни услуги за средни и големи компании не само в България, но и в чужбина. Част от портфолиото включва виртуални сървъри, проектирането на решения, както и тяхната поддръжка

Актуалните възможности и приложения са безброй. Облачните технологии навлизат безапелационно в ежедневието ни и завладяват всички сфери на икономиката и администрацията, поради оптимизацията на време, използването по възможно най-ефективен начин както на човешкия потенциал, така и на устройствата.

Към днешна дата, съществуват множество отделни системи с разнородни функции и цени, плюсове и ограничения. В публичното пространство, всички те влизат в обобщеното понятие „облак“. Тази генерализация, създава недобро разбиране от страна на ползвателя и в някаква степен дори объркване по отношение особеностите на специфичните решения.

Защо да предпочетем облака за бизнеса си?

Данните в cloud се съхраняват на няколко сървъра и се архивират периодично, което означава, че дори при извънредна ситуация шансът да загубим безвъзвратно ценна информация е минимален.

Основни плюсове на облачните технологии са отпадането на необходимостта от закупуване, инсталация и поддръжка на хардуер в рамките на компанията, наемане на специализиран персонал, по-евтино и сигурно е. 

Скоростта, с която всеки от нас се адаптира към облачните технологии, доведе до създаване на огромно разнообразие технологични модели. 

Научете повече кои са основните as-a-service модели при облачните технологии. 

При облачните технологии постоянно се появяват различни модели, които са обединени под името demand услуги. Някои от тях сте ги срещали под термините SaaS, PaaS, IaaS, IgaaS, DaaS и т.н. 

Изборът на тези модели до голяма степен зависи от вида на информацията – колко „чувствителни“ са данните, какъв да бъде достъпът до наличната информация и други органични изисквания.

Като особено актуални тенденции в IT областта напоследък, а и защото осигуряват услуги, в зависимост от спецификата на потребителите, или иначе казано - услуги на поискване (on-demand-services), облачните технологии предоставят три типа модели на приложение: публичен облак, частен облак и хибриден облак.

Публичният облак (Public cloud) - облачна инфраструктура, подготвена за използване от широк кръг клиенти и подсигурена срещу заплащане от доставчик на услугата. 

Докато инфраструктурата предложена при частния облак (Private cloud) се предоставя от частна организация и е предназначена за конкретните цели на потребителите си. Вътрешната инфраструктура (Private cloud) е в услуга на частна група и не се споделя с други организации или потребители. Частният облак предлага защитена среда с по- високо ниво на контрол. 

Какво същност представлява Cloud Computing и какво е неговото приложение в хостинг индустрията, ще научите в статията. 

Хибридният облачен модел (Hybrid cloud) позволява съхранението на важни приложения от секретен характер в частният облак, докато приложенията с по-ниски нива на поверителност се ползват в публичната част.

Тенденциите в развитието на облачните технологии в последните години водят до растеж при cloud решенията - увеличава се обемът на облачното пространство, подобряват се мерките за сигурност при защитата на личните данни.

Вече са налице и нови категории облачни решения, например:

- обществен облак – инфраструктура, споделена от няколко организации, които формират общността, споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за съвместимост и прочее; като пример могат да се приложи устройството и взаимовръзката между държавните институции;

- комбиниран облак – формира се при съединяването на няколко облака;

- вътрешен облак (облак в облаците) - мрежа от облачни структури, която е изградена на базата на отворени стандарти и предоставя специфична среда на cloud технология;

В обобщение, облачните технологии дават на компаниите време – за да планират за по-дълъг период и възможност да се възползват от последните иновации в областта.

Облакът предоставя на фирмите и хората по-голяма адаптивност, скорост и свобода при взимането на важни управленски и икономически решения.

Дигиталната технология е най-флексабилният ресурс, с който разполага нашият свят. Във всеки смисъл си струва да използваме тези ресурси, особено сега, когато са повече от достъпни.Ако имате нужда от облачно решение за вашия онлайн проект, не се колебайте да се свърже се нас на sales@delta.bg.

Sofia Petrova

Sofia Petrova

Макар да е едно от новите попълнения в екипа ни, вече знаем колко упорита и всестранно развита личност всъщност е Софи. Обича маркетинга, обожава книгите и не пропуска възможност да научи нещо ново, което да я направи още по-добра в работата. Софи се грижи за създаването на полезно за вас съдържание и ни помага да достигнем до още потребители и бизнеси, които имат нужда от нашите услуги. Разчитаме на нея, за да направим Delta.bg любим бранд и предпочитан партньор за собствениците на уеб сайтове и онлайн магазини в България.