Какво представлява Cloud Computing?

Какво представлява Cloud computing?В днешно време все повече се говори за безспорните предимства на облачните решения за нуждите на бизнеса и икономиката. Теориите за това какво всъщност е cloud-а обаче стават все повече и затова решихме да ви запознаем отблизо с концепцията му.

В същността си cloud computing е компютърен ресурс, който се предоставя като услуга чрез мрежова връзка – интернет. За целта се използват физически или виртуални ресурси, следователно не е необходимо да се изгражда локален физически сървър. 

Научете повече за модела As-a-service и разберете повече какво представляват облачните услуги днес.

Първото и най-важно предимство, което ще отбележим за облачните услуги е, че носят изключителна гъвкавост. Ресурсите на облака са на ваше разположение във всеки един момент и не са ограничени заради капацитета, както при фиксираните физически сървъри. Ако вашият уебсайт генерира по-висок трафик и имате нужда от допълнителен ресурс, можете да го получите по бърз и лесен начин. Именно тази динамика гарантира по-бързото решение на някои проблеми.

Второто предимство на облачните решения е, че ако даден сървър в мрежата престане да функционира коректно, това няма да доведе до цялостен срив, както се случва при традиционните решения. При облака липсващите ресурси ще бъдат заменени от други в мрежата.

Cloud услугата предоставя чудесни решения за вашия бизнес. В зависимост от нивото на сигурност, което искате, може да избирате между следните варианти: public cloud, private cloud и hybrid cloud.

Public cloud е облак, който бива хостван и предоставян на клиентите от cloud доставчик чрез външна мрежа (интернет). Този вид е изгоден икономически, но и крие своите рискове защото голям брой потребители имат достъп до услугата.

Private cloud e облак, който доставя най-високо ниво на защита в системата, като достъп до нея има само един клиент. Недостатъкът в случая е, че клиентът трябва да осигури hardware и software за изграждането на подобна мрежа, а това може да се окаже скъпо.

Hybrid cloud е смесица от предишните два вида. В този случай публичният достъп е ограничен до не толкова важна информация, а личният - до класифицираната. По този начин нивото на сигурност за клиентите остава високо, но в същото време се задоволяват нуждите на потребителите.

Съществуват три модела на cloud computing - Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS).

Infrastructure as a Service (IaaS)

Това е моделът, при който се предоставят ресурси чрез интернет във вид на виртуален hardware. Това от своя страна означава, че се предоставя виртуално дисково пространство, IP адрес/и, трафик и други. На потребителя се предоставят тези ресурси от различни физически сървъри, като най-често те са в различни дата центрове.

Platform as a Service (PaaS)

Моделът, който предоставя платформа на клиентите и среда на разработчиците, за да създадат своите приложения чрез интернет. В допълнение на предоставените ресурси от IaaS, PaaS моделът предоставя софтуерът и конфигурация - solution stack, за изграждането на платформа, от която клиентите могат да създадат своите приложения. Предимството на този метод е, че пакетите могат да бъдат специфично настроени според нуждите на потребителя.

Software as a Service (SaaS)

Това е най-често срещаният метод, като при него доставчикът на услугата предоставя софтуерно решение на потребителя чрез интернет. Методът е изключително популярен и използван в Gmail, Twitter, Facebook и други. Друго негово приложение е изграждането на системи за фактури, цялостни счетоводни услуги, CRM системи за управление на бизнеса и други.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.