Cookies policy

Delta.BG използва технологии за събиране на информация - т. нар. „бисквитки“ (cookies), които представляват малко количество информация, което уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

С използването на сайта Delta.BG ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Политиката за използване на „бисквитки“.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва „бисквитки“, за да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ по-добро изживяване в Delta.BG и да предложи най-подходящата услуга на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да подготвя анонимни статистики, които му помагат да разбере как ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочита да използва страниците на Delta.BG, за да подобри структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Посещаването на Delta.BG може да създаде следните бисквитки:

  • за производителност на сайта;
  • за анализиране на посетителите на сайта;
  • за географско насочване; - за регистрация;
  • за рекламна дейност.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки един браузър;

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя Политиката за използване на „бисквитки“ по всяко време.