Пътеводител по миграция в клауда (Част 3) – Напредвайте постепенно и с обратна връзка

Преди да прочетете тази статия може би ще желаете да се запознаете с Пътеводител по миграция в клауда (Част 1) - Фокусирайте се върху стойността и Пътеводител по миграция в клауда (Част 2) - Започнете с това, което вече имате.

Проект

Определението за проект е индивидуално или съвместо начинание, което е внимателно планирано, за да бъде постигнат определен резултат. Подходете към миграцията в клауда като към проект. Разделете я на части и определете времетраенето и свързаността между отделните части. Отбележете къде се очаква да възникнат трудности и ги адресирайте със съответния ресурс – буферно време, резервен човешки или системен ресурс. Определете кои части можете да прехвърлите към доставчика – например често миграцията на данни може да бъде извършена безплатно от Делта. 

Самият процес по прехвърляне в клауда може да бъде организиран последователно или  на едновременни стъпки, в зависимост от системите, които се прехвърлят. Това са така наречените Waterfall и Agile методи за организация на проекта, върху които тук няма да се спираме отделно. За по-сложни процеси, назначете мениджър на проекта, който да координира действията на различните доставчици и отдели, които участват. Желателно е да се води документация, за да е ясно кое кога е направено и по какъв начин. В противен случай при промяна на някой от разработчиците, ще се наложи да разработвате целия процес в обратна последователност, за да установите защо дадена система не работи.

Мениджмънт на групи от процеси според PMI

Следете взаимовръзките между отделните системи и как преместването в клауда на една, се отразява на тези, които остават. Може би свързаността до офиса Ви е с високи времезакъснения и заявките от онлайн магазина до складовата система, която е останала локално, зависват. Това вероятно ще наложи промяна в първоначалния Ви план и е добре да бъде установено навреме, за да се вземат мерки. След завършването на всеки етап от процеса, анализирайте как работи системата като цяло и дали не са възникнали някакви отклонения.

Тестове

На всеки етап от миграцията можете да използвате тестови потребители. Подберете няколко потребителя, които да тестват първи новата система. В случай, че е приложимо, за някакъв период е желателно да работят и двете среди, за да се уверите, че няма грешки и да отстраните възникнали такива преди да закриете старата инфраструктура. Възможно е да извършите стрес-тестове и тестове за натоварване, за които вече сме писали в блога (Как да тестваме дали онлайн-магазинът ни ще издържи високо натоварване?). Те ще Ви дадат яснота какво да очаквате от новия си системен ресурс и докъде можете да стигнете преди да е необходимо да увеличавате наличните възможности. Резултатите от тези тестове ще Ви дадат и насока за подобряване на сигурността на услугите в клауда. Няколко основни насоки в тази област можете да намерите тук - Лесни мерки за сигурност в облака. Преценете как ще подсигурите системите си. Делта осигурява тройна репликация на данните в клауда, но за да сте уверени, че можете да възстановите данните си при системен проблем е необходимо да имате бекъп. Можете да използвате бекъпа, който системата ни предлага, като го поръчате при стартиране на машините в клауда или в последствие със заявка по имейл.

Независимо от подхода, който изберете, успешният процес по миграцията в клауда ще надгради уменията на екипа Ви за организиране на проекти, познанията им в новите технологии и ще открие изцяло нови хоризонти за развитие на организацията Ви. Вашите разработчици ще получат свобода на действие и размах, който да момента е бил ограничаван от наличния хардуер и работни процедури, свързани с него. Времето за извеждане на продукта Ви на пазара трябва да се съкрати съществено, а нивото на стабилност на инфраструктурата ще се повиши. За да се случи всичко това е важно да подходите организирано и планирано, разделяйки сложните процеси на части, които са по-лесни за управление, оценявайки прогреса  си след всеки етап и прилагайки придобития вече опит към новите задачи до успешното приключване на миграцията. 

Следва Пътеводител по миграция в клауда (Част 4) Открит и прозрачен подход

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.