Пътеводител по миграция в клауда (Част 2) - Започнете с това, което вече имате

Прочетете и Пътеводител по миграция в клауда(Част 1) - Фокусирайте се върху стойността

За да можете да прецените кои от услугите си да прехвърлите в облака и как, е полезно първоначално да определите настоящите възможности на инфраструктурата си. Преди да предприемате какъвто и да е нов разход, обикновено е добре да видите с какво вече разполагате, защото може да се окаже, че нещо съществуващо може да се използва или да се пригоди към новите нужди на организацията. 

Инвентаризация на ИТ активите

Измерете ключовите характеристики на системите си към момента. И Linux и Windows Server предлагат подобна възможност без допълнителни инвестиции. Основните параметри, които Ви интересуват са изчислителната мощ – CPU и RAM натоварване, мрежовата свързаност – скорост и времезакъснение, и сториджа – IOPS и налично пространство. Инвентаризирайте информационните си активи – хардуер, софтуер, приложения и взаимовръзките между тях. Веднъж събрали тази информация, вече можете да определите каква част от оборудването да продължи да се използва за някакви цели и от каква е по-добре да се отървете. Допълнително ако има процеси, които ще претърпят промяна или прекъсване, ги опишете, за да можете да съгласувате със заинтересованите страни. В идеалния случай всяка миграция се планира без прекъсвания, но реалността понякога е друга. 

Вземете под внимание знанията и уменията на екипа си. В случай, че разполагате със системни администратори с голям опит в клауда, схемата на работа Ви е ясна - можете сами да организирате технически цялата операция и да подържате впоследствие системите. Ако не сте толкова уверени в техническия си капацитет, вероятно ще Ви е необходима помощ поне на първо време. Възможно е и да прехвърлите цялата отговорност за клауд-системите на доставчика си. Така можете да освободите и системен и човешки ресурс за дейности по-близки до основната Ви.

Понякога е по-добре да пренесете цялата инфраструктура в специализиран център за данни

Тестове

В случай, че сте наясно с това каква услуга Ви е необходима, можете директно да я поръчате на my.delta.bg/clientarea. При условие, че имате съмнения обаче, Delta.BG може да Ви осигури тестов период в който да изпробвате примерна конфигурация и да сравните показателите на системите в клауда с тези в офиса Ви. За целта можете да пишете до sales@delta.bg и бизнес консултант ще се свърже с Вас, за да провизира услугата.

Тестовото стартиране на една машина може да се определи като Proof of Value и има за цел да добиете обща представа за това какво представлява интерфейса на клиентската зона на доставчика и базовите характеристики на хардуера му. Ако предварително тествате няколко различни доставчика за услугата, можете да организирате Proof of Value при всеки от тях, като дори ако се налага, закупите за един месец по една малка машина, колкото да проверите какво предлагат. 

Когато вече сте се спрели на конкретен доставчик, можете да организирате Proof of Concept симулация с цялата инфраструктура, която ще Ви е необходима. Постигнатите в клауда метрики могат да бъдат директно сравнени с тези предварително взети от офисната инфраструктура. В случай, че резултатите са задоволителни и отговарят на очакванията на заинтересованите страни, можете да пристъпите към миграцията на избраните услуги.

Понякога желанието да модернизират изцяло инфраструктурата си подвежда ИТ специалистите. Съществуват случаи, когато дадена система работи по-добре в локалния офис, отколкото в облака. В други случаи притеснението от неуспешна промяна задържа развитието на цялата организация и ИТ отдела се е хванал отчаяно за on-premise ИТ активите, въпреки че трезвата преценка подсказва друго. За да могат да преценят правилно какво трябва да се изнесе и какво да остане, ИТ специалистите трябва да познават добре текущите си услуги. Веднъж събрали достатъчно информация, те могат да направят необходимите тестове, за да преценят кой е най-подходящият подход както поотделно за всеки компонент, така и за цялата система.

Следва Пътеводител по миграция в клауда (Част 3) – Напредвайте постепенно и с обратна връзка

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.