Пътеводител по миграция в клауда (Част 4) - Открит и прозрачен подход

Предходни части: 

Пътеводител по миграция в клауда(Част 1) - Фокусирайте се върху стойността 

Пътеводител по миграция в клауда (Част 2) - Започнете с това, което вече имате

Пътеводител по миграция в клауда (Част 3) – Напредвайте постепенно и с обратна връзка

Доставчик или партньор

За да реализирате целите си в клауда е необходимо да определите предварително как ще подходите към клауд-доставчика си – като към партньор или като към доставчик. Делта Клауд е организация, отворена към партньорски отношения с всичките си клиенти, но ако клауд-инфраструктурата не е толкова съществена част от Вашия бизнес, не е необходимо да отделяте време за изграждане на дългосрочни взаимоотношения и можете просто да заплащате периодично използваните от Вас услуги. От страна на Делта ще получавате качествено обслужване и системен ресурс на високо ниво, предварително дефинирано в общите условия на компанията.

В случай, че облачната услуга е критично важна за Вашия бизнес, можете да се свържете с акаунт-мениджъра си в Делта и да обсъдите какви са възможностите за оптимизация или ъпгрейд на текущите ресурси. Доколкото е възможно, споделете какви са бизнес целите Ви, за да може екипът да прецени дали избраното решение е оптимално за Вашия случай. Ако е приложимо, може да бъде извършен одит на наличната инфраструктура и да бъдат предложени подобрения за постигането на тези бизнес цели.

Споразумение за ниво на обслужване(SLA)

Запознайте се с SLA, който Делта предлага и преценете доколко такъв документ може да бъде полезен за Вашата организация и нейните клиенти. SLA е споразумение за ниво на услугите, което Делта се задължава да предостави на годишна база. В Делта SLA е 99.9% за клиенти на срочен договор. Това означава, че поемаме отговорност, че максималното време на прекъсване на услугите в размките на цялата година няма да превиши 8 часа, 45 минути и 56 секунди. В случай, че не успеем да спазим този ангажимент, търпим неустойки, които трябва да възстановим на клиента при поискване.

SLA е документално закрепена гаранция за качество на услугата, с описани конкретни неустойки при отклонение. Това, че няма подписано SLA споразумение с даден клиент в никакъв случай не означава, че неговата услуга е по-малко качествена или че той е с по-нисък приоритет на обслужване. Ангажиментът за наличност на услугата, който Делта поема към всичките си клиенти, е един и същ. Разликата е, че към клиентите с подписан SLA, този ангажимент има и финансов аспект.

Наличността на облачната услуга има три съставни части – наличност на захранването, наличност на мрежовата свързаност и наличност на хардуера. Ако Вие сключвате SLA с Ваш клиент на основа на споразумението с Делта и клиентът Ви изисква определена наличност на приложенията или операционната система, имайте предвид, че те не са включени в SLA на Делта и за тях ще трябва да поемете отговорност Вие или поддържащата тези услуги компания.

Времената за реакция също са част от SLA ангажимента.

Отчетност и сигурност

Поддържайте и обновявайте документацията по инфраструктурата си. Съхранявайте топологията на мрежата си, основните конфигурации, потребителските имена и пароли. Определете лицата, които ще имат достъп до клиентската зона и какви административни права ще има всеки от тях. Желателно е да посочите поне лице за получаване на фактурите, техническо лице и административно лице, което да управлява достъпа. Възможно е трите да са едно лице, но в такъв случай е добре да въведете поне един заместник, който да може да поеме поддръжката на услугите ако титулярът няма възможност да работи за някакъв период.

Откритият подход към миграцията в никакъв случай не трябва да е за сметка на сигурността на услугите Ви. Като за начало вземете поне базови мерки за сигурност, а след това надграждайте, изхождайки от основните приципи.

Клауд-трансформацията на ИТ услугите изисква нови умения и поставя нови предизвикателства пред организациите. Изправени пред новите реалности, те имат избора да се хвърлят сами във водовъртежа на новите технологии или да потърсят доказан и доверен партньор, които да им помогне в този процес, когато се наложи. Стотици български и международни компании вече са се доверили на Делта и са мигрирали частично или изцяло в облака. За една част от тях тази трансформация означава гъвкавост, надеждност и иновации, за други – спестени разходи без компромис с техническите активи. Какъвто и да е Вашият случай, ясно дефинираните бизнес цели ще са в основата на резултата, който ще постигнете.

Следва Пътеводител по миграция в клауда (Част 5) – Мислете и работете холистично

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.