Case study

Hicomm

Hicomm

Тъй като сайтовете на Хайком и Гоу Гайд са ни основен бизнес инструмент, всякакви смущения в работата на редакторите с бекенда, както и всякакво прекъсване на достъпа до медиите са критични проблеми за нас. След като преминахме на клауд решение в Делта тези проблеми изцяло отпаднаха. 

Никола Папукчиев

Главен редактор и управляващ партньор

 • Кои са Хай Енд Пъблишинг?

  Хай Енд Пъблишинг е издател на списанията HiComm и GoGuide, които излизат всеки месец. HiComm e най-голямото българско списание с технологична насоченост. Решено е в модерен стил на представяне на информацията – опростен дизайн, ярки, привлекателни илюстрации, текстови акценти, структурирано в блокове съдържание и други начини за привличане и задържане на вниманието на читателите. GoGuide е издание посветено на интелигентния и модерен начин на живот. Безкомпромисно в своята селекция, то цени времето на своите читатели, защото ги праща само на места и събития, които си струва да посетят. И двете издания имат силно присъствие онлайн и се стремят да посрещнат интереса на нарастващия брой на читателите си в дигитален формат.

 • Проблемът

  За да отговорят на очакванията на посетителите на уеб-версиите си списанията трябва да поддържат съвременна визия и да предоставят постоянно достъпно съдържание онлайн. За тази цел е необходима гъвкава, устойчива и съвременна инфраструктура, способна да поеме сериозни натоварвания. В един отдавна отлаган момент обаче се оказва, че оборудването, с което разполага изданието е вече морално остаряло и не може да посрещне изискванията на приложенията, които работят върху него. Амортизираният хардуер води и до остарели версии на ключови платформи, което създава неудобство в работата на програмистите и е заплаха за сигурността. Недостигът на ресурси предизвиква редовни отпадания на части от инфраструктурата и сайтовете често са офлайн. Всичко това предизвиква напрежение в отношенията между авторите на съдържание, разработчиците на сайтовете и поддържащите системата администратори.

 • Решението

  Още в самото начало на работата си по проекта, Делта.бг представи визия за миграция на виртуалните машини, които обслужват нуждите на издателството, към клауд. Подобно решение изцяло решаваше проблема с остарялата инфраструктура и предоставяше необходимата гъвкавост в ресурсите на разположение на списанията. След подробен одит на наличните системи бяха предложени няколко варианта за миграция към нов хардуер. Като стратегически и икономически най-подходящ за целите на списанията беше избран именно варианта с клауд решение.

  Делта.бг изготви и представи проект за миграцията, който да координира действията на заинтересованите страни – редакторите на двете списания, разработчиците на двата сайта и системните администратори, отговорни за преместването и непрекъсваемостта на услугата. За период от две семици старата и новата инфраструктура щяха да работят заедно, за да се осигури плавна подмяна на функциите на различните виртуални машини в средата на клиента. Цялата операция трябваше да бъде извършена бързо и да включва актуализация на платформите, за да даде възможност на програмистите да започнат изграждане на нови сайтове. Екипът на Делта започна с подмяна и актуализация на дистрибуцията на операционните системи. Допълнително бяха оптимизирани ресурсите и укрепена сигурността на приложенията. Въведени бяха автоматични корекции в конфигурациите на база на статистически данни за минали периоди. Целият проект беше завършен в срок и според предварително зададените критерии за оценка на качеството му от клиента.

 • Резултатът

  Няколко месеца след миграцията разработчиците пристъпиха към планираното обновяване на визията на HiComm, а след това и на GoGuide. Новата платформа на сайтовете вече позволява плавно изпълнение на съдържанието, независимо от избраното от програмистите решение. Това им позволява да разгърнат способностите си да привлекат и задържат вниманието на читателите и да увеличат времето им на престой на сайта. Докато преди миграцията отпадането на някой от двата сайта беше ежемесечно, след нея не е имало нито едно прекъсване, на която и да е от услугите. Това допълнително повишава доверието на читателите и рекламодателите  на списанията и спестява излишни дейности и разходи на време на редакторите. Така постигнатата цялостна визия, гъвкавост и устойчивост на онлайн представянето на двете издания отговаря напълно на заявката им за модерност и технологичност. 

Мнения на други наши клиенти

Успехът на нашите клиенти е успех за Delta! Виж всички

Prodesign.

Когато държите на лично отношение в работата си с клауд доставчика ви, то със сигурност ще го откриете при колегите от DELTA!

Мариан Найденов

Управител, Prodesign.

eBag.bg

Впечатлението ни от Delta.BG е много позитивно. В началото техническият им екип изслуша старателно изискванията ни и предложи архитектура базирана на нашето предложение, но с добавени реални подобрения. Отделиха достатъчно време, за да отговорят на притесненията ни и да ни помогнат да намерим точно на какво се дължи проблема. През цялото време на работата по проекта, те демонстрираха отлични технически знания, много добра комуникация и бързо изпълнение на задачите.

Директор IT

Head of IT, eBag.bg