Как да проверите използваното дисково пространство в Linux с командите du и df

Linux предоставя набор от инструменти, които Ви позволяват под команден ред, да проверявате използването на дисковото пространство. Днес ще ви покажем два от тях, а именно df и du.

Въпреки че и двете команди се използват за анализиране на дисково пространство, те имат малко по-различни цели. За да избегнем объркване, ще ги обясним в отделни раздели. Първо, нека разгледаме по-подробно командата df.

Проверка на дисковото пространство с командата df

Командата df се използва за показване на наличното дисково пространство във файловите системи. Тя отчита общия размер, използваното пространство, наличното пространство и процента на използваното пространство за всяка файлова система. Когато изпълните командата резултатът изглежда по следния начин:

Нека да обясним всяка една от колоните:

 • Filesystem - предоставя името на файловата система;
 • Size - показва общия размер на конкретната система;
 • Used - показва използваното дисково пространство;
 • Available - показва оставащото дисково пространство;
 • Use % - визуализира процента на използвания диск;
 • Mounted on - визуализира точката на монтиране на конкретната файлова система;

Сега ще разгледаме и най-популярните опции, с които можете да използвате командата и да си помогнете при сортирането на резултатите.

 • df -h - визуализира резултата в четим от човека формат
 • df -ih - показва статистика за свободните Inodes (айноди)
 • df -h /home - показва наличното дисково пространство за конкретна файлова система
 • df -T - показва типа на файловата система
 • df -t ext4 - показва информация за използваното дисково пространство само за ext4 файлови системи
 • df -x vfat - изключва от резултата посочения тип файлова система
 • df --help - показва списък с налични опции и за какво могат да се използват

Проверка използването на диска с командата du

Командата du се използва за оценка на използването на файловото пространство на директория или файл. Тя отчита размера на всяка директория и файл, съдържащи се в определената директория.

Нека да разгледаме и някои от най-използваните опции с командата:

 • du -h /home/user/dir - визуализира резултата в четим от човека формат
 • du -sh /home/user/dir - показва общия размер на посочената директория
 • du -ah /home/user/dir - изброява размерите на всички файлове и директории в дадения път
 • du -h --max-depth=1 /home/user/dir - проверява размера на всички поддиректории в посочения път
 • du -ah --time /home/user/dir -  показва времето на последната модификация на всеки файл в директорията или поддиректорията, срещу която го стартирате
 • du -ah --exclude=”*.php” - изключва определен файлов формат от търсенето
 • du --help - показва списък с налични опции и за какво могат да се използват
Delta Marketplace - как да създадете VPS с предварително инсталиран софтуер с няколко клика?

Други полезни примери с командата du

Тези Linux команди могат да Ви бъдат особено полезни в ситуации, когато ви липсва дисково пространство или имате проблеми с производителността поради използване на диска.

Като идентифицирате най-големите файлове и директории във Вашата система, можете да определите дали са необходими и дали могат да бъдат преместени или изтрити, за да се освободи дисково пространство.

!!! Не забравяйте, че не трябва непременно да изтривате файлове само защото са големи. Ако не сте предпазливи, може да изтриете основни файлове, които биха нарушили работата на сървъра.

du -h /home/user/dir | sort -rh - ще визуализира използваното дисково пространство и ще сортира данните в низходящ ред според големината на директориите и поддиректориите.

du -h /var/lib/mysql --max-depth=1 | sort -rh | head -10 - ще провери размера на базите данни в директория /var/lib/mysql и ще визуализира най-големите 10 от тях.

find /home/user/dir -type f -size +1G -exec du -sh {} \; - можете да използвате командата за търсене на файлове над 1GB.

В обобщение, командите du и df са основни инструменти за управление на дисковото пространство и диагностициране на проблеми, свързани с диска в Unix и Linux системи.

Използвайки тези команди, потребителите могат бързо и лесно да идентифицират големи файлове и директории, които може да заемат ценно дисково пространство и да оптимизират производителността на системата си.

Детелин Илиев

Детелин Илиев

Детелин има над 5 годишен опит с Linux и е добре запознат с интерфейса му и работата под команден ред. Разполага със Cpanel сертификат, познава отлично Cpanel средата и с лекота управлява уеб хостинг акаунти. Има богат опит с WordPress и в свободното си време използва платформата за създаване на съдържание.

Абонирайте се за Delta Cloud бюлетин

Абонирайте се за бюлетина на Delta Cloud, за да получавате ексклузивни оферти, актуални новини, статистики и ценна информация за облачните технологии, информационната сигурност и услугите, които предлагаме.