Delta Cloud виртуален сървър - Описание на услугата

1. ДЕФИНИЦИЯ

1.1. “Delta Cloud Виртуален Сървър“ е изолирана компютърна единица, която притежава собствени виртуални компютърни ресурси и собствена операционна система. Виртуалният сървър може да бъде достъпван, управляван, стартиран, рестартиран, спиран или изтриван самостоятелно директно от Клиента или по заявка към Доставчика.

1.2. Виртуално устройство, на което е инсталирана операционна система с отворен код, по подразбиране Linux дистрибуция. Разполага с обособени виртуални ресурси – CPU, RAM, storage, които могат да бъдат променяни. Разполага със собствен статичен реален IPv4 адрес. Разполага с негарантирана Интернет свързаност в общ канал – до 1 Gbps до определен трафик, 100 Mbps след изчерпване на определения трафик. Предоставя се с пълен административен достъп до машината през клиентската зона (уеб базирания контролен панел) и през SSH, в случаите, в които няма допълнително сключен договор за услугата “Системна администрация“.

1.3. Възможни допълнителни услуги: DeltaCloud backup, допълнителен сторидж, допълнителен IP адрес, Системна администрация.

2. СРОК НА УСЛУГАТА

2.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от 1 (един) месец. Период на отчитане на услугата е един месец.

2.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото възнаграждение съгласно чл.3.5.1. от Общите условия.

3. ТЪРГОВСКИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

3.1. „CPU ядра“ - брой виртуални процесорни ядра, с които разполага Cloud сървърът (примери: „2“, „4“);

3.2. „RAM памет“ - размер на физическата памет, заделена за Cloud сървъра, в мегабайти (примери: „512MB“, „1024MB“, „2048MB“);

3.3. „NVMe пространство“ - размер в гигабайти на разполагаемото дисково пространство (примери: „10GB“, „100GB“);

3.4. „Пространство за съхранение на архиви“ - размер в гигабайти на разполагаемото дисково пространство за съхранение на архиви (примери: „10GB“, „100GB“, а ако Клиентът не желае да използва опцията - „0GB“);

3.5. „Трансфер на данни“ - споделена или гарантирана Интернет свързаност на Cloud сървъра в Mbps (примери: „10Mbps“, „50Mbps“);

3.6. „IPv4 адреси“ - брой на предоставените реални IPv4 адреси (примери: „1“, „4“).

4. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

4.1. Точка на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя посредством специализиран дейта център - физическо място, където компютърните системи и други свързани с тях компоненти, като сървъри, мрежови устройства, съхранение на данни и приложения, са инсталирани и поддържани.

4.2. Управление на услугата

4.2.1. Клиентът получава достъп до уеб базиран контролен панел, чрез който има възможност да:

  • стартира, спира и рестартира своя Cloud сървър;
  • достъпи Cloud сървъра си чрез java базирана VNC конзола;
  • инсталира и преинсталира Cloud сървърите си чрез набор от шаблони с операционни системи;
  • възстанови паролата си за достъп до Cloud сървъра си, ако я е забравил;
  • увеличи или намали ресурсите на ресурсите на Cloud сървъра;
  • наблюдава в реално време статистики за натовареността на процесорите и мрежата на Cloud сървъра;
  • създаде архивни копия на Cloud сървъра и да го възстанови от тях в случай на проблем (ако е закупил опцията „Пространство за съхранение на архиви“ и разполага с поне едно архивно копие);
  • създаде и управлява допълнителни потребителски акаунти, на които да делегира пълен или частичен достъп до функциите на уеб базирания контролен панел;
  • получи помощ, в случай че има въпроси или проблеми с Cloud сървъра си чрез Центъра за поддръжка в уеб базирания контролен панел;
  • да закупи още Cloud сървъри или допълнителни услуги.

4.3. Условия на услугата

4.3.1. Със заявката на услугата Клиентът се съгласява с условията, описани в настоящия документ, както и с общите условия на „Делта Клауд“ ООД. Общите условия на „Делта Клауд“ ООД могат да бъдат намерени в уеб страницата https://delta.bg/.

4.3.2. Клиентът има възможност да заяви увеличаване или намаляване на параметрите на услугата чрез уеб базирания контролен панел по всяко време.

4.3.3. Клиентът има възможност да иска намаляване на параметрите на услугата само до базовата конфигурация на сървъра, който е закупил. Параметрите на всяка базова конфигурация са посочени в уеб базирания контролен панел.

4.3.4. При избор на опцията „Пространство за съхранение на архиви“ Клиентът получава възможност да архивира Cloud сървъра си. При архивирането се прави компресирана снимка (snapshot) на диска, на който се намират операционната система и данните. Архивирането може да се извършва периодично - автоматично в предварително зададено от Клиента време или еднократно. Конфигурирането на автоматичното архивиране или извършването на еднократно става чрез уеб базирания контролен панел. При запълване на закупеното дисково пространство за съхранение на архиви, последващи такива не се правят. Клиентът има възможност да закупи допълнително пространство или да изтрие стари архиви чрез опции в уеб базирания контролен панел.

4.3.5. При различни операции със сървъра през уеб базирания контролен панел, като например увеличаване или намаляване на ресурсите, промяна на мрежовите настройки и др., той се рестартира автоматично, за да се отразят промените.

4.3.6. При автоматичното създаване на Cloud сървъра се генерира случайна парола за достъп до него. Тази парола е видима в уеб базирания контролен панел. За по-голяма сигурност Доставчикът препоръчва на Клиента да смени паролата чрез самия сървър, така че тя да е различна от генерираната. В случай че Клиентът забрави паролата си, има възможност да я възстанови чрез опция в уеб базирания контролен панел.

4.3.7. Интернет свързаността, посочена в търговските параметри на услугата, може да бъде споделена или гарантирана. При споделената свързаност посоченият капацитет не е гарантиран, а максимално достижим. Гарантираната свързаност предоставя достъп с гарантирана и симетрична скорост до международното Интернет пространство.

4.3.8. Като част от тази услуга Доставчикът предоставя на Клиента едно или няколко потребителски имена и пароли за достъп до ресурсите или тяхното управление. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на тези потребителски имена и пароли, както и за всички обстоятелства, възникнали при използването им.

4.3.9. Доставчикът не носи отговорност за действия на допълнителни потребителски акаунти, които Клиентът е създал и на които е предоставил достъп до управлението на услугите си чрез уеб базирания контролен панел.

4.3.10. Съдържанието, което се намира върху сървърите, се предоставя изцяло от Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност за това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на разполагането и използването на това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на използване на услугата от страна на Клиента или трети страни.

4.3.11. Клиентът не получава право на собственост върху оборудването, което му е предоставено, за да използва услугата.

4.3.12. Достъпът до Cloud сървъра се прекратява, ако Клиентът в продължение на повече от 7 дни не заплаща дължимото възнаграждение. Ако услугата не бъде подновена в последващ 14 дневен срок сървърът и всички данни в него се изтриват. При наличие на достатъчно свободни ресурси е възможно Доставчикът да запази данните за период до 30 дни преди те да бъдат изтрити.

5. АКТИВИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГАТА

5.1. Услугата се активира след заплащане на първата (месечна) такса от Клиента и след неговото уведомяване за активирането ѝ.

5.2. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от специалист на „Делта Клауд“ ООД. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел.

5.3. Услугата се смята за работеща и напълно налична, ако стартираният Cloud сървър може да се достъпи през Интернет и може да се управлява от уеб базирания контролен панел.

5.4. Услугата се смята за работеща и частично налична, ако стартираният Cloud сървър може да се достъпи през Интернет, но уеб базираният контролен панел за неговото управление не е наличен.

5.5. При всяко друго състояние, различно от т.5.3. и 5.4., услугата се счита за неработеща и неналична.