Нает сървър - Описание на услугата

1. ДЕФИНИЦИЯ

1.1. „Нает Сървър“ (НС) е физически обособена компютърна единица, която притежава собствени хардуерни компютърни ресурси. НС може да бъде достъпван, управляван, стартиран, рестартиран и спиран самостоятелно директно от Клиента или по заявка към Доставчика.

1.2. Физическо устройство, на които е инсталирана операционна система по заявка на клиента. Разполага с обособени хардуерни ресурси. По подразбиране устройството разполага с два диска, които могат да бъдат конфигурирани в софтуерен RAID по заявка на клиента. Разполага със собствен статичен реален IPv4 адрес. Разполага с негарантирана Интернет свързаност в общ канал – до 1 Gbps до определен трафик, 100 Mbps след изчерпване на определения трафик. Предоставя се с пълен административен достъп до машината по SSH, RDP, IPMI и др.

1.3. Възможни AddOn услуги: допълнителен IP адрес, Системна администрация

2. СРОК НА УСЛУГАТА

2.1. Услугата се предоставя на абонаментен принцип. Услугата се предоставя за минимален срок от 1 (една) година. Период на отчитане на услугата е един месец.

2.2. Договорът за услугата влиза в сила от момента на заплащане на първото възнаграждение съгласно чл.3.5.1. от Общите условия.

3. ТЪРГОВСКИ ПАРАМЕТРИ НА УСЛУГАТА

3.1. „CPU ядра“ - брой виртуални процесорни ядра, с които разполага Cloud сървърът (примери: „2“, „4“);

3.2. „RAM памет“ - размер на физическата памет, заделена за Cloud сървъра, в мегабайти (примери: „512MB“, „1024MB“, „2048MB“);

3.3. „HDD“ - капацитетът на твърдия диск, наличен на Cloud сървъра, който позволява съхранението на данни (примери: „50GB“, „100GB“, „200GB“);

3.4. „Bandwidth“ - количеството от данни, които могат да бъдат предавани през интернет връзката на Cloud сървъра, измерени в гигабайти на месец (примери: „1TB“, „2TB“, „5TB“);

3.5. „IPv4 адреси“ - брой на предоставените реални IPv4 адреси (примери: „1“, „4“);

4. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

4.1. Точка на предоставяне на услугата

Услугата се предоставя в Дата център, използван от Делта Клауд ООД от клас Tier 3+ (напълно неутрален), разположен в гр. София.

4.2. Услугата включва:

  • Физическо разполагане на сървъра в дата център;
  • Неограничен брой уеб сайтове (до размера на ресурсите на сървъра);
  • Уеб-базиран интерфейс за управление /контролен панел/ (по желание на клиента);
  • Хардуерна поддръжка.
  • Безплатна първоначална инсталация на операционна система от доставчика: CentOS, Debian, Ubuntu;
  • Безплатно преместване на Вашите сайтове и имейли от текущия им хостинг на новонаетия сървър;
  • Неограничен трафик;
  • 1Gbit port (свързаност, позволяваща обмен на данни до 1Gbit в секунда).

4.3. Условия на услугата

4.3.1. Със заявката на услугата Клиентът се съгласява с условията, описани в настоящия документ, както и с общите условия на „Делта Клауд“ ООД. Общите условия на „Делта Клауд“ ООД могат да бъдат намерени в уеб страницата https://delta.bg/.

4.3.2. За периода на наемане всички сървъри са собственост на Доставчика и са разположени в Дейта център от клас Tier 3+. Клиентът разполага с пълен отдалечен достъп до сървърите. Доставчикът може да осигури достъп на Клиента до сървъра при предварително уговорена дата и час и след посочване на лични данни (три имена и ЕГН). Физически достъп до сървъра се предоставя само в присъствието на оправомощен служител на Доставчика при спазване на всички изисквания за сигурност в Дейта центъра.

4.3.3. Обект на наем е не самия физически сървър, а неговите хардуерни ресурси.

4.3.4. Всички сървъри отговарят на следните условия:

  • тествани са преди да бъдат въведени в експлоатация;
  • разполагат с IPMI (Intelligent Platform Management Interface) контролер, позволяващ на Клиента отдалечен достъп на ниско ниво до системата чрез обикновен уеб браузър, както и чрез специализиран софтуер.

4.3.5. Като част от тази услуга Доставчикът не носи отговорност за правилното функциониране на инсталирания от Клиента софтуер върху наетия сървър. Доставчикът няма достъп и не носи никаква отговорност за цялостта, конфиденциалността и достъпността на информацията и данните, разположени върху наетите сървъри.

4.3.6. При първоначалното конфигуриране на сървъра се генерира случайна парола за достъп до него. Тази парола е видима в уеб базирания контролен панел. За по-голяма сигурност Доставчикът препоръчва на Клиента да смени паролата чрез самия сървър, така че тя да се различава от първоначално генерираната.

4.3.7. Като част от тази услуга Доставчикът предоставя на Клиента едно или няколко потребителски имена и пароли за достъп до ресурсите или тяхното управление. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на тези потребителски имена и пароли, както и за всички обстоятелства, възникнали при използването им.

4.3.8. Като част от тази услуга Доставчикът разполага с ограничен достъп до IPMI контролера на наетия сървър. Ограниченият достъп позволява наблюдение на различни хардуерни параметри на сървъра, което пък дава възможност за превенция и диагностика на различни хардуерни повреди.

4.3.9. Доставчикът не носи отговорност за действия на допълнителни потребителски акаунти, които Клиентът е създал и на които е предоставил достъп до управлението на услугите си чрез уеб базирания контролен панел.

4.3.10. Съдържанието, което се намира върху сървърите, се предоставя изцяло от Клиента. Доставчикът не носи никаква отговорност за това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на разполагането и използването на това съдържание, нито за обстоятелства, възникнали в следствие на използване на услугата от страна на Клиента или трети страни.

4.3.11. Достъпът до сървъра се прекратява, ако Клиентът в продължение на повече от 7 дни не заплаща дължимото възнаграждение. Ако услугата не бъде подновена в последващ 14 дневен срок сървърът и всички данни в него се изтриват. При наличие на достатъчно свободни ресурси е възможно Доставчикът да запази данните за период до 30 дни преди те да бъдат изтрити.

5. АКТИВИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА УСЛУГАТА

5.1. Услугата се предоставя в срок до 30 работни дни след подписване на заявка от страна на Клиента и след заплащане на първата (месечна) такса от Клиента и след неговото уведомяване за активирането ѝ.

5.2. Активирането и поддръжката на услугата се извършва от специалист на „Делта Клауд“ ООД. Поддръжката на услугата се осъществява чрез попълване на заявка от Клиента в уеб базирания контролен панел.

5.3. Услугата се смята за работеща и налична, ако ако сървърът е технически изправен и свързаните услуги за достъп до Интернет са налични.