Защо ни е стейджинг сървър?

Стейджинг сървърът е полезен, за да избегнем погрешен код.

Какво е стейджинг?

Стейджингът е максимално точно копие на сайта, до който имат достъп крайните потребители. Целта на това копие е да бъде последна тестова среда, на която да се изпробват финални промени преди да бъдат публикувани окончателно на основния сайт, наричан още продукционен. Колкото по-близки са като хардуер, софтуер и конфигурации стейджинг и продукционната среда, толкова по-вероятно е, че тестовете ще се полезни и стейджингът ще изпълнява функциите си добре.

Какви са предимствата на стейджинг сървъра за разработчиците?

В добрите практики на програмирането, промените по софтуера се тестват преди да бъдат предадени към потребителите. Това се налага, защото когато системите (уебсайтовете) са сложни, отделните  фунцкионалности в кода са взаимно свързани.  Промяна в  една функционалност може да доведе до грешка на съвсем друго  място в сайта. За да се избегне подобен проблем, се ползват тестовите и стейджинг среди, където  разрабочиците се уверяват, че  с новата версия само надграждат, а не създават нови проблеми в системата. Без наличието на специален сървър за тези цели, разработчиците ползват собствените си компютри или в най-добрия случай общ тестов сървър за всичките си клиенти. И в двата случая тестовата средата често няма общо с продукционната. Разработчиците зареждат промените направо на продукционния сайт и поради разлики в хардуера или други зависимости, възникват множество неочаквани сценарии – отклонения, бъгове, сривове или пълно отпадане. Всеки от тези случаи означава допълнителен стрес и възможност за нови грешки, предизвикани от опита да се внесат спешни промени. Ако не е въведен контрол на версиите, често е изключително трудно сайтът да бъде върнат назад до работещата му версия. Това води до обтягане на отношенията с клиента и потребителите, а понякога и до смяна на разработчиците. Новите разработчици се изправят пред същия проблем и ако не адресират причините му, се оказват в същото неприятно положение. 

Стейджинг сървърът осигурява максимално близка до продукционната среда и така до голяма степен елиминира опасността софтуерът да се държи неочаквано, когато бъде  публикуван. Той не премахва нуждата от тестова среда, а действа като един финален изпит дали всичко по кода е наред и може да бъде официално представен. По този начин спестява продуктивно време и намалява сътресенията по системата.

Какви са предимствата на стейджинг сървъра за бизнеса?

Благодарение на стейджинг сървъра, в продукционната среда трудно може да попадне погрешен код. Това значи, че тя ще е налична и работеща. Ако става въпрос за електронен магазин, разликата е между това той да е отворен или да е в постоянен ремонт. Във втория случай магазинът може и да работи, но зад привидната фасада на спокойствието тече усилена дейност по закърпване на нововъзникнали грешки. Определени функции могат да не работят коректно и да отблъснат клиентите или да нарушат лоялността им към марката. Въвеждането на очаквани или рекламирани допълнения към сайта може да се превърне в заплаха за нормалното му функциониране и да се наложи поставянето му в профилактика. Всяка една от тези опасности може да доведе до намаляване на приходите от дейността. Наличието на стейджинг среда предполага, че всяка промяна ще бъде тествана в реални условия и едва след това ще бъде заредена на основния сайт. И колкото повече стейджинг средата се доближава до продукционната, толкова е по-малка и вероятността нещо непредвидено да възникне като проблем.

Стейджинг сървърът спестява разходи по поддръжка. Работата на разработчиците и системните администратори, когато става въпрос за външна за фирмата услуга, обикновено се заплаща на час. Промените по продукционната среда като правило се правят в часове със слаб потребителски трафик и извънработно време. Това допълнително оскъпява всяка промяна и последващите опити за корекции по нея. Процесът по дебъгинг (debugging) отнема повече време отколкото самото писане на кода и когато дебъгинга включва продукционната среда, а не нейна реплика, съответно струва повече. Стейджинг сървърът може да елиминира голяма част от грешките и несъответствията в защитени условия в рамките на работното време и така да намали разходите по поддръжката на системата.

Какви са недостатъците на стейджинг сървърa?

Ако процесът по промяна не е напълно автоматизиран, стейджингът означава допълнителна дейност, дори да няма грешки в кода или несъвместимости в услугите. За козметични промени по дизайна или малки функционалности той се превръща в тежест, защото изисква промяната да се прави на две места без да има належаща нужда. Не на последно място, стейджинг сървърът е допълнителен хардуер, който се заплаща. А правилната работата със стейджинг сървър при по-сложни проекти изисква и допълнителни знания и умения от страна на оперативния екип – CI/CD, DevOps, до които малките и средни бизнеси често нямат достъп.

Кога имате нужда от стейджинг сървър?

Нуждата от стейджинг сървър може да бъде определена най-добре от разработчиците или системните администратори на сайта. Ако в него са залегнали редица модифицирани зависимости или структурата му се е усложнила с времето, стейджинг сървърът би помогнал значително за по-плавното и неусетно за потребителите въвеждане на промени. В днешно време необходимостта от бърза реакция при промени на пазара или действия на конкуренцията, налага компаниите да разполагат с проверен и работещ механизъм за обновяване на сайта си. С увеличаване на посещаемостта и усложняване на системата, стейджинг сървърът се превръща в основна част от този механизъм.

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.