Упътване за Подвижност на лиценз чрез Сoфтуерна осигуровка (License Mobility through Software Assurance)

Определени продукти на Microsoft могат да бъдат използвани с вече закупените за тях лицензи в клауд среда, без да е необходимо заплащането на нови лицензи. Всеки Volume Licensing потребител, който има лицензи за софтуерни продукти на Microsoft покрити с активна Software Assurance може да се възползва от тази възможност. Лицензите със Software Assurance по тази програма могат да бъдат прехвърлени само в одобрени License Mobility партньори на Microsoft. Делта Клауд е одобрен License Mobility партньор. В срок до 10 дни след  прехвърляне на сървърите на потребителя върху инфраструктурата на одобрения партньор, потребителят трябва да попълни и подаде License Mobility Verification Form, която може да се изтегли от тук - https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?mode=1, включително и на български език. Формулярът може да бъде подаден директно към Microsoft или към одобрения партньор, в случая Делта Клауд.

Наличните софтуерни продукти, за които е възможно прехвърляне са изброени в последния SPUR(Services Provider Use Right) на Microsoft. Към момента на писане на този текст, те са Exchange Server, Lync Server, Skype for Business, Dynamics, Share Point Server, R, SQL Server, System Center, RDS и други(вижте формуляра по-горе).

Когато формулярът е проверен и подписан от страна на Майкрософт, одобреният партньор и потребителят получават потвърждение на електронната поща.

Подробно указание за попълване на формата, може да бъде изтеглено от тук - http://download.microsoft.com/download/7/9/b/79bd917e-760b-48b6-a266-796b3e47c47a/License_Mobility_Customer_Verification_Guide.pdf.

В случай, че Microsoft мотивирано откаже License Mobility за описаните във формуляра лицензи, потребителят може да закупи нови лицензи от одобрения партньор по SPLA програмата или да закупи нови лицензи чрез Volume Licensing, с които отново да кандидатства за License Mobility.

Пример:

Вие имате в офиса си стар сървър, с инсталиран и лицензиран Microsoft SQL Server 2017 Standard с платена софтуерна осигуровка. Машината, върху която е инсталиран сървърът е морално остаряла и желаете вместо да закупувате нова, да изнесете услугата в клауда. В случай, че нямате платена софтуерна осигуровка към Microsoft, трябва да си наемете цял физически сървър. На него можете да прехвърлите както лицензите за SQL, така и тези за Windows Server. В случая обаче, при условие, че имате платена софтуерна осигуровка, можете да си наемете виртуална машина. На нея не можете да прехвърлите съществуващите си Windows Server лицензи, а само тези за SQL. Всички Windows виртуални машини в Делта Клауд са покрити с лиценз за Windows Server, така че остава само да покриете SQL-сървъра. За целта трябва да попълните License Mobility Verification Form и да го подадете към нас или директно в Microsoft. След одобрение от тяхна страна, новата Ви машина е покрита със старите Ви лицензи. Подобно е положението с RDS CAL лицензите, които сте закупили с Extended Rights. Те също трябва да бъдат вписани във формата, за да може да ги ползвате на новата машина.

Павел Недялков

Павел Недялков

Павел е Мениджър Бизнес Развитие в Делта.БГ. Има 15 годишен опит в телекомуникациите и е работил в редица международни технологични компании. Когато не подготвя оферти, пише статии, чете за нови технологии или кръстосва планинските пътеки.