Защо да се възползваме от Hybrid Cloud?

Delta.BG

Защо да се възползваме от Hybrid Cloud?Hybrid cloud е интегрирана облачна услуга, която използва както Private cloud, така и Public cloud, а целта - намаляване на разходите за облачни услуги. Частният облак е по-скъп от публичния и често пъти големи организации използват публичния облак в този хибрид, за да намалят значително разходите си, като поставят информация, която не е толкова деликатна.

Hybrid cloud моделът може да бъде имплементиран по следния начин:

1. Отделни доставчици на облачни решения, които предоставят public и private cloud като интегрирана обща услуга
2. Индивидуални доставчици на облачни услуги, които предоставят цялостен хибриден пакет
3. Фирми, които сами управляват частния облак и интегрират публичния в тяхната система

Как да определим коя информация е деликатна?

Вие сами определяте кои данни са важни, за да бъдат поставени в съответния облак. Ще ви дадем един общ пример, за да добиете по-ясна представа за разпределението:

Поставяте вашия онлайн магазин в частен облак, като така той ще бъде защитен. В даден момент обаче искате да пуснете нова промоция и можете да поставите страница с брошура за промоцията в публичния облак. В този случай дори да има някакъв вид изтичане на информация, тя ще бъде незначителна.

А сега ще ви запознаем и с предимствата от използването на Hybrid cloud.

1. Ефективност. Можете да освободите част от личната си мрежа, като преместите част от данните си в публичната мрежа. По този начин ще можете да се възползвате от предимствата както на личния облак, така и на публичния.

2. Цена. Както посочихме в началото на статията, изграждането на хибридна система ще доведе до значително понижаване на разходите ви.

3. Сигурност. Наличието на private cloud в хибридната система означава по-висока сигурност за вашите данни.

4. Гъвкавост. Всяка една организация може да изследва различите оперативни възможности, за да се възползва от най-доброто съчетание между ефективност и сигурност.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.