Удобствата от работата с IaaS

Delta.BG

IaaS

Infrastructure as a Service (IaaS) е един от трите основни модела на cloud computing заедно с Platform as a Service (PaaS) и Software as a Service (SaaS). След като разгледахме платформата като облачна услуга, днес ще обърнем внимание и на инфраструктурата като такава. Тя е идеално решение за всички вас, които сте започнали бизнес, но той не се е развил достатъчно, че да прибегнете към закупуване на собствени ресурси.

Специфичното за IaaS е, че предоставените ресурси са във вид на виртуален hardware - получавате виртуално дисково пространство - IP адреси, трафик и др. Потребителят има достъп до тези ресурси от различни физически сървъри, които често са в различни дата центрове и може да изгради своята IP платформа, да инсталира желаната операционна система, която ще му е необходима за работата по приложенията им.

IaaS  е идеален за корпоративни клиенти и организации, които трябва да изградят инфраструктура с по-нисък бюджет. Примамливото в случая е, че хардуерът бива предоставян от доставчика на услугата и клиентът не се ангажира със закупуването му или с управлението му. Ако пък имате нужда от повече ресурси, доставчикът ще ви ги набави, за да не се занимавате със закупуването им.

Сега ще ви представим и няколко примера за системата и как може да я използвате:

  1. Enterprise инфраструктура - изграждането на частен cloud или виртуални локални мрежи са идеални бизнес решения за потребители, които желаят да достъпват услугата си всекидневно и да са сигурни откъм защитата на данните им.
  2. Cloud хостинг - хостинг услуга, при която клиентите разполагат своите страници на виртуален сървър, който черпи ресурсите си от голяма облачна мрежа. Предимството е, че поради големите налични ресурси подобни сървъри винаги могат да покачват параметрите си при необходимост от това.
  3. Virtual Data Centers (VDC) - виртуална мрежа, която е изградено от свързани помежду си множество виртуални сървъра. Този подход е чудесен при изграждането на вътрешни мрежи на фирми. Също така метода може да се интегрира в частен cloud или публичен cloud.

Защо да изберете IaaS?

Причините са няколко:

  1. Винаги може да поискате допълнителни ресурси към наличната изградена клиентска мрежа, ако имате нужда.
  2. Не е нужно да инвестирате в хардуер, защото услугата се предоставя от продавача. Това означава, че няма да инвестирате никакви средства в изграждането на облачната инфраструктура.
  3. Плащате единствено ресурсите, които сте използвали през дадения период от време.
  4. Имате достъп до услугата от всяко място и по всяко време.
  5. Осигурена е изключителна защита, защото физическите сървъри на cloud инфраструктурата се намират в специални дата центрове и имат допълнителни защити.
  6. Имате постоянна услуга, защото облачната инфраструктура е голяма и при отказ на сървър или множество сървъри, друг сървър поема работата им.
Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.