Първи стъпки в Linux (III част)

Delta.BG

Първи стъпки в линукс. През последните седмици ви запознахме с основните команди в Linux, а днешната статия е последна от поредицата "Първи стъпки в Linux". Ако не сте прочели първа и втора част, ви препоръчваме да го направите:

11. head

С тази команда преглеждате началото на даден файл. Удобна е в случай, че желаете само това да разгледате и без да въвеждате промени. Примерен синтаксис:

head -n 20 config.php

Така ще изведете първите 20 реда на този файл. Използването на config файл за пример е преднамерено, защото така лесно ще разгледате необходими детайли.

12. tail

Подобна на предишната команда, но извежда последните редове на даден файл:

tail -n 20 config.php

13. tar

Искате да създадете архив? Или да разархивирате такъв? Това е командата за вас. Показваме ви как да извършите това с малко разширен синтаксис:

tar -cvf test.tar test/ - създавате архив на директорията "test".

tar -xvf test.tar test/ - Разархивирате файла в директорията "test".

14. find

Това е команда, която може да ви спести много cd и ls или иначе казано - да намерите файл. Нека да потърсим къде e config.php:

[root@localhost ~]# find /home -name config.php
/home/admin/public_html/config.php

15. man

Man е наръчник, в който търсите информация за команда и как да я използвате.
Ако искате да разберете какви са точно тези -cvf/-xvf флагове при архивиране/разахивиране може да ползвате:

man tar

Същото се отнася за всяка команда, която искате да използвате и нейните възможности.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.