Delta.BG се сертифицира успешно по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013

 

Delta.BG се сертифицира успешно по ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013От 4 ноември 2015 г. „Делта СофтМедия“ ООД се сертифицира по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013. Тези стандарти дефинират изискванията към системите за управление на качеството и информационната сигурност.

ISO 9001:2008 гарантира успешно внедрената система за управление на качеството при предоставяне и поддръжка на виртуални сървъри, хостинг, облачни услуги, колокация и наети сървъри.

ISO 27001:2013 удостоверява успешното внедряване на система за управление на информационната сигурност на клиентски и собствени данни и системи при предоставяне и поддръжка на виртуални сървъри, хостинг, облачни услуги, колокация и наети сървъри.

“Екипът ни използваше и досега повечето процеси, посочени в стандартите и съвсем логично беше да предприемем стъпки по обединяването им в една обща система, което да оправдае доверието на клиентите по отношение на сигурността и качеството на услугите.

Идеята за въвеждане на тези международни стандарти  възникна в началото на тази година, като едната ни цел беше да развием и подобрим услугите, а другата - да повишим конкурентоспособността ни на местния и международния пазар”, коментира управителят на Delta.BG Драгомир Желев.

Редица дейности бяха изпълнени като оценка на риска към информационните активи на компанията, избор на контроли за третиране на риска и тяхното въвеждане в действие, разработване и внедряване на различни политики и процедури за работа с информацията, и други. Целият екип на Delta.BG премина обучения за спазване регламентите на новите политики.

През ноември 2015 г. системата беше успешно сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.

Сертификационният одит беше проведен от CERTIFICATION INTERNATIONAL България и завърши без нито едно констатирано несъответствие – несъмнен успех на целия екип, отговорен за разработката и внедряването на системата.

В резултат на тези дейности в компанията вече действа интегрирана система за управление, която покрива изискванията на двата международни стандарта ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013.

 

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.