Cloud Hosting - бъдещето на хостинг пазара

Delta.BG

CloudHosting - бъдещето на хостинг пазараCloud хостингът е алтернативата на традиционния хостинг (нает сървър или споделен хостинг), която вече започна да завладява света. Тя предоставя хостинг за интернет страници или други приложения на виртуален сървър, който използва ресурси от цялостната облачна инфраструктура.

Основното предимство на облачния хостинг е, че потребителите получават толкова ресурси, колкото изискват страниците им. Мнозина го считат за надграждане на клъстър системата от сървъри, превъзхождайки ги по редица параметри.

За изграждането на подобна система най-често се използват PaaS и IaaS методите.

При IaaS доставчикът предоставя нужните ресурси на потребителя и той може самостоятелно да инсталира нужната среда, която ще е необходима за изграждането на страниците. Въпреки че това е по-сложният вариант, той бива предпочитан от някой фирми, които искат сами да внесат нужните настройки по използваната среда.

При PaaS метода доставчикът предоставя както ресурсите, така и софтуерния набор - операционна система, web server, среда за бази данни и др. В този случай процедурата е по-лесна за потребителя, защото след предоставянето на всичко, може директно да започне работата по страницата и приложенията си.

Другият вид cloud хостинг е Virtual Data Centre (VDC). Той е насочен към корпоративните клиенти, като при него се изгражда система от визуализирана мрежа от сървъри, които могат да обслужат всички IT продукти и интернет страници на фирма.

Най-разпространеният метод на cloud хостинга обаче е публичният облачен модел, при който страниците се хостват на виртуален сървър, който черпи ресурсите си от инфраструктурата на cloud услугата и използват идентична мрежа за обмен на данни. При този метод доставчиците е необходимо да предприемат нужните мерки за сигурност.

Типичният cloud хостинг има следните преимущества:

1. Надеждност. Вместо информацията да бъде съхранявана на един физически сървър тя е на виртуален дял, който черпи ресурси от цялостната cloud мрежа. В случай че някой сървър от тази мрежа престане да функционира коректно, това няма да се отрази на интернет страниците и те ще запазят нормалния си начин на работа

2. Сигурност. Физическите сървъри на cloud мрежата се намират в специално изградени дата центрове и предотвратяват външни пробиви в системата

3. Гъвкавост. При cloud хостинга не сте ограничени откъм параметри на физическия сървър. Потребителят винаги може да увеличи ресурсите според изискванията си

4. Цена. Потребителят заплаща само изразходваните ресурси

5. Load Balancing - софтуер, който следи използваните ви ресурси и при нужда ги увеличава автоматично

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.