ОП "Иновации и конкурентноспособност"

Проект и главна цел: Договор BG16RFOP002-2.001-1286-C02 Инвестиции в ново оборудване за постигане дългосрочен и устойчив растеж в Делта Софтмедия ООД цели повишаване на конкурентните предимства на Делта Софтмедия, чрез реализиране на инвестиции в съвременни технологии, водещи до повишаване на капацитета на фирмата, което ще доведе и до засилване на експортния й потенциал.

Бенефициент: Делта Софтмедия ООД

Обща стойност: 393 590 лв., от които 150 548,17 лв. европейско и 26 567,33 лв. национално съфинансиране.