Търг “Иновации и конкурентоспособност”

Публикувана е процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на мрежово оборудване за фирма Делта Софтмедия ООД по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1286-C01“.

Пълните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на страницата на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за подаване на оферти: 07 Декември 2016 г.logo-eu-1

logo-eu-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *