Какво представляват Cloud Servers?

Delta.BG

Какво представляват Cloud ServersПрез последните години се говори постоянно за виртуализацията и предимства нa облачните услуги зa нуждите нa бизнеса, които са безспорни. В предишни публикации вече говорихме какво представляват различните видове облаци и моделите, които биха удовлетворили изискванията на вашия бизнес.

Днес решихме да обясним какво точно представляват cloud сървърите, но първо ще  си припомним с няколко изречения другите основни видове хостинг услуги - споделен хостинг и нает сървър.

Споделен хостинг

При споделения хостинг имаме една физическа машина, на която са поставени клиентите. В този случай вашата интернет страница се намира на същата физическа машина, както и на други клиенти. В някои случаи този вариант води до проблеми, ако те използват ресурсите на един общ сървър.

Нает сървър

При наетия сървър вие физически притежавате машина, която е със стандартизирани параметри. Необходимо е обаче предварително да прецените какъв трафик ще очаквате и какви параметри на сървъра ще са ви необходими. Един от основните недостатъци е, че при пикови моменти тази услуга може да спре да функционира коректно заради изразходването на фиксираните параметри на сървъра. Това правило важи и ако притежавате клъстърна система от сървъри.

Cloud Hosting

С cloud hosting клиентите получават най-доброто от горните две услуги и недостатъците им биват елиминирани. Ресурсите, които са заделени за вас, винаги могат да бъдат покачвани или понижавани според изискванията ви. В случай че ви е необходимо временно повече дисково пространство, то това може да бъде извършено автоматично от системата и няма да заплащате за това перманентно.

Cloud Servers

За разлика от наетите сървъри, облачните сървъри могат да работят под hypervisor, който следи изискванията на операционната ви система. Предимството е, че ако е необходимо, може да добавя ресурси за нея. С cloud хостинга използвате повече от един облачен сървър и всички са на ваше разположение. По този начин, ако имате голям трафик за определено време, ще ви бъдат добавени допълнителни ресурси от другите сървъри, само докато са ви необходими. Ако даден сървър в системата не функционира коректно, друг поема неговите задължение, за да се запази цялостната работа на услугата.

Ето и някои от основните предимства на услугата:

1. Гъвкавост - ресурси могат да бъдат добавяни или премахвани по всяко време

2. Ефективна цена - клиентът заплаща само изразходваните от него ресурси

3. Инсталиране - инсталирането на Cloud server не изисква сложни действия

4. Надеждност - в случай че някой от сървърите се повреди, цялостната работа на услугата не се нарушава, защото работата му се заменя от други сървъри в облака

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.