Инсталация на Git в няколко стъпки

Delta.BG

Как да инсталирате git

Git е децентрализирана система за контрол на версиите на файлове. Всяка локална Git директория е хранилище с пълна история и възможности за следене на версиите. Това прави Git независим от мрежови връзки към централен сървър.

1. Инсталиране

1.1. Нужни пакети

yum install curl-devel expat-devel gettext-devel openssl-devel zlib-devel gcc perl-ExtUtils

1.2. Сваляне на сорс кода на git

wget https://www.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.5.1.tar.gz
tar xzf git-2.5.1.tar.gz

1.3. Инсталиране

cd git-2.5.1/
make prefix=/usr/local/git all
make prefix=/usr/local/git install

1.4. Проверка на версия

git --version

2. Допълнителни настройки

След като вече разполагате с git приложението, можете да зададете допълнителни настройки за него.

2.1. Задаване на потребител

git config --global user.name "test"

2.2. Имейл адрес

git config --global user.email "demo@jump.bg"

2.3. Редактор по подразбиране

git config --global core.editor vim

2.4. Проверка

git config --list

[root@demo ~]# git config --list
user.name=test
user.email=demo@jump.bg
core.editor=vim

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.

Абонирайте се за Delta Cloud бюлетин

Абонирайте се за бюлетина на Delta Cloud, за да получавате ексклузивни оферти, актуални новини, статистики и ценна информация за облачните технологии, информационната сигурност и услугите, които предлагаме.