Център за данни

Център за данни

Дата центъра използван от Delta.Bg e от клас Tier 3+ (напълно неутрален ).

Възможност на самостоятелна работа на Целия дата център без достъп до националната електрическата мрежа. Свързаността и Интернет капацитетите са подсигурени от най-големите доставчици в Европа и света. Трасета са напълно независими, с директна връзка към всички backbone точки, както в България, така и Европа, Севера Америка, Азия.

Комуникационното оборудване се монтира съгласно световните стандарти в 19-инчови ракове, напълно подсигурена и независима климатизация, вентилация и електрозахранване. Всички RACK шкафове на Delta.bg разполагат с датчици за измерване на влажността и температурата, като същите са налични и на сървърното и мрежово оборудване и позволяват мониторинг в реално време.

Технически параметри:

клас Tier 3+ (напълно неутрален ) дата център разположен в гр. София.

Независими Трансформатори – A и B

Отделни дизелови генератори за резервиране на A и B трансформатори

UPS 220V AC токови кръгов - Напълно резервирани (N+1) A и B

Климатизация – 2x(N+1) резервирана

VESDA - Система за ранна индикация на дим, предпазване и гасене на пожар.

Система за откриване на течове

Оптични кабели - независими 10+ физически връзки

24x7 on-site клиентска поддръжка и достъп до техниката.