Конфигуриране на OpenVPN сървър с два различни изходящи IP адреса

OpenVPN е най-широко използваният VPN софтуер. Предимствата му пред другите алтернативи са много, една от които ще разгледаме в тази статия.

Методът за работа с него, е че трябва клиента (потребителя, който ще се връзва към сървъра) да притежава генериран конфигурационен файл със собствени ключове, както и потребителско име и парола на самия OpenVPN сървър. Има изключения, в които клиента може да осъществи връзка само с конфигурационен файл и ключове, но тук ще използваме добрите практики и ще добавим и потребител с парола, като допълнително ниво security при оторизация към сървъра.

OpenVPN е cross platform и може да се инсталира и използва както в Linux, така и в Windows и MacOS. Единственият недостатък, е че е нужно да се използва 3rd party софтуер от потребителската страна, за осъществяване на връзката. Но това не е проблем, защото дори самите OpenVPN предлагат добри решения и за това.

Continue reading