Днес e международният ден на IT специалистите

Сред хората, занимаващи се с компютри датата 4.10.1903 е позната като рождения ден на създателя на компютъра – Джон Атанасов. През 2007-ма правителството обяви 4-ти октомври за Ден на информационното общество – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. По този повод, решихме да се върнем малко назад във времето и да ви запознаем с началото на виртуализацията.

Концепцията за виртуализация първоначално е разработена от IBM през 60-те години на миналия век. Целта е била пълно използване на хардуера на т. нар. mainframe* компютри, чрез логическо му разделяне на части (виртуални машини). Тези части позволяваха на mainframe компютрите да изпълняват множество задачи и приложения едновременно. По онова време тези компютри са били изключително скъпи, и затова се е търсил начин за пълноценно използване на ресурсите им. Създаването и управлението на виртуални машини било наречено “платформена виртуализация”, а в наши дни се нарича “виртуализация на сървъри”. Тогава за своите цели IBM използвали своя компютър M44/44X.

Виртуализация
През 80-те и 90-те години се появяват десктоп компютрите и x86 базираните сървъри, затова виртуализационната технология замира. Появават се обаче нови предизвикателства – високо ниво на поддръжка и управление, висока цена на инфраструктурите и недостатъчно сигурност срещу природните стихии. През 90-те години тези неща довеждат до изобретяването на виртуализацията на х86 платформата от компанията VMWare. Те представят решение за виртуализация, което трансформира една х86 система в напълно изолирана споделена хардуерна инфраструктура.

Поради потенциалната печалба от виртуализацията, компанията Microsoft прави огромен скок със закупуването на софтуерната компания Connectix. През м. юли 2006-та Microsoft пускат на пазара като безплатна програма Microsoft Virtual PC 2004, и така си споделя пазара заедно с VMWare. Във Windows7 програмата вече е с ново име – Windows Virtual PC и е част от операционната система.

Честит ден на IT специалиста от DELTA.BG !


* mainframe компютър – мощни компютри, използвани от корпоративни и правителствени организации за критични приложения, обработка големи обеми данни, индустриални и потребителски статистики, търговско планиране на ресурси и обработка на финансови транзакции. (източник: wikipedia.org).