Какво представлява IP адресът?

IP адрес

Те са повече от милиард. Много повече. И всеки потребите разполага с поне един такъв за всяко свое устройство. 

Става дума за IP адресите. Ще посветим тази статия на ролята им за онлайн комуникацията и ще ви разкажем защо общуването в Интернет днес би било невъзможно без тях. 

Какво е IP адрес?

Internet Protocol (IP) адресът е цифровият етикет, който се дава на всяко устройство, свързано в мрежа. По същество, представлява уникален номер, който се използва от машини, за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа. Този адрес позволява на машината, която изпраща информацията, да намери с точност сървъра получател. 

Публични IP адреси

IP адресите се различават според своето предназначение и ситуациите, в които ги използваме. Това са виртуални адреси, които служат за комуникация в Интернет. Обикновено на всеки краен потребител се предоставя един такъв адрес, който се конфигурира на рутера му. Такива адреси имат и сървърите, които управляват потребителските заявки и насочват информацията. По това дали се променят във времето се делят на 2 вида: статични и динамични. Статичните не се променят,  докато динамичните се променят през определен интервал от време. Освен тези два вида съществуват и локални IP адреси, които са ни най-добре познати, защото към тях свързваме устройствата у дома, които използваме най-често: 

  • Локални IP адреси – името им подсказва, че това са IP адреси, използвани само в рамките на дадена локална мрежа. Крайните потребители в 99% от случаите използват именно такива адреси, защото няма възможност да се даде IP адрес на всяко едно устройство в къщата. За да може да се достъпи в Интернет от дома, локалните адреси използват NAT. Локални IP адреси се дават на принтери, лаптопи, смартфони, таблети.  

 

Какво е NAT (Network address translation)? -  Това е механизъм, който преобразува  вътрешните адреси (private address) към външни (public address) адреси. Този механизъм се налага заради изчерпването на IPv4 адресите. Към всеки краен клиент се предоставя по един публичен адрес - най-често това е на неговия рутер, а всички други устройства, които той използва, за да достъпва Интернет трябва да преминат през механизма, за да бъде “маскиран” самият адрес. 

Преди няколко години, когато ставаше въпрос за IP адрес, се подразбираше, че говорим за версия IPv4 без дори да има нужда от пояснение. Сега обаче нещата са съвсем различни. IPv4 протоколът е на практика изчерпан и това води до създаването на IPv6. Нека разгледаме и основните разлики между тях. 

IPv4 адреси 

При IPv4 IP адресите са съставени от 32 бита, разделени в 4 октета с по 8 бита във всеки октет, което прави теоретично 4 294 967 296 уникални адреси. IPv4 адресите обикновено се отбелязват като четворка числа, разделени с точки. Ще дадем за пример следния публичен IPv4 адрес -79.98.104.3/24. Първите три групи от числа показват мрежата, а последните цифри - адреса на хоста в мрежата. 

 

IPv6 адреси

Тук вече става въпрос за Интернет протокол от следващо поколение, разработван в продължение на близо две десетилетия. IPv6 се появява в следствие на предизвикателствата, пред които ни изправя изчерпването на адресите, както и за да се справи с проблемите и недостатъците в Интернет протокола IPv4.

Основен проблем при по-стария протокол е ограничението в броя на свободните IP адреси, породено от тяхната дължина (едва 32 бита). Нарастването на броя устройства, свързани към Интернет, и развитието на IoT (Internet of Things) правят необходимо наличието на много по-всеобхватно решение. IPv6 протоколът използва 128 битови адреси и има възможност за 340 трилиона трилиона трилиона възможни IP адреси. А ползите далеч не свършват дотук.

С навлизането на IPv6 всички устройства ще са достъпни от публичните мрежи, помагайки на хората лесно и бързо да управляват домашните си устройства (пускане на осветлението, отваряне на гаражната врата, управление на електроуреди и т.н.), споделянето на файлове, онлайн игри, peer-to-peer програми и други приложения и то без сложни настройки на рутера. Версия 6 на протокола е и доста по-сигурна от старата 4. Достоверността и целостта на всеки IPv6 пакет е подсигурена от криптация посредством IPsec. Новата версия на протокола е по-добра и в още нещо – достигането на Интернет трафика до правилната дестинация без той да бъде прекъсван.

Как да разберем IP адреса си?

В случай, че не сте запознати с вашия адрес, можете да посетите следната страница - https://www.whatismyip.com/. Тя ще визуализира точния ви адрес, който използвате при посещения на страници. Също така можете да си набавите и тази информация като отворите CMD (Start -> run -> cmd) и въведете следното: ipconfig /all

В изведения резултат можете да разгледате и всички необходими входни данни.

Безплатен IP адрес за клиентите на Delta.bg

Напомняме ви, че VPS плановете в Delta.bg включват по един безплатен IP адрес, а клиентите ни имат възможност да добавят и допълнителни адреси впоследствие. Така става възможно всяка една страница от сайта да се зарежда от различен адрес при желание и необходимост. За повече информация относно възможностите и спецификите на IP адресите и нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас.      

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.