Как да инсталирате Node.js

Delta.BG

инсталация на node.jsNode.js е мулти-платформена среда за изпълнение на сървърни и мрежови приложения с отворен код. Първата версия създадена през 2009 г. от Раян Дал, който използва JavaScript двигателя V8 на Google, а голяма част от модулите са написани на JavaScript.

Все по-полулярен сред големите компании, Node.js се използва от Microsoft, Yahoo, PayPal и други. Ако сте решили да дадете шанс на Node.js и съответно да го изпробвате, в тази статия ще ви покажем как да инсталирате нужната среда.

Отбелязваме, че ще използваме CentOS 7 и ще разгледаме два варианта за инсталиране.

1. Инсталиране от EPEL Repository

Това е най-лесният и бърз начин да се сдобиете с Node.js на вашия сървър. Необходимо е да извършите следното:

1.1 Добавяне на EPEL хранилище

yum install epel-release

1.2 Инсталиране на libuv

yum install libuv

1.3 Инсталиране на Node.js посредством yum

yum install nodejs

1.4 Проверка

Както сме отбелязвали и в предишни статии, е препоръчително да извършвате проверка на инсталираната версия:

node --version

Необходимо е да ви върне подобен резултат:

[root@localhost ~]# node --version
v0.10.42

1.5 Инсталиране и на npm

Въпреки че тази точка е избирателна, е препоръчително да инсталирате и npm, като така ще имате на разположение пълния пакет:

yum install npm

Очаквайте продължение!

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.