IPv6 - бъдещето на интернет

IPv6 - бъдещето на интернетIPv6 е новата версия на IP протокола, който е в основата на целия интернет и локалните мрежи. Нуждата от него идва защото интернет се разраства с огромни темпове, а създателите на мрежата не са предвидили преди 35 години, че някога ще има толкова много устройства.

Проблемът

Всяко устройство, директно свързано към интернет, има нужда от IP адрес - уникален номер, който го идентифицира. Подобен на домашен адрес или телефон, той определя къде физически да достигнат данните, когато някой ги изпрати там. Сървъри, рутери и други устройства имат по един или няколко IP адреса.

В един момент тези адреси свършват. Това означава, че новите устройства нямат “номер” - няма как да бъдат достъпени. За да продължи развитието на интернет, е нужно решение.

Решението

Малко цифри: старата версия на IP (IPv4) поддържа приблизително 4 милиарда адреса. Това звучи като много голяма цифра, но всъщност е крайно недостатъчно за нуждите на интернет в днешни дни. За сравнение - IPv6 поддържа до 2128 адреса, или 3.4 х 1038. За да добиете представа, това означава 300 милиона адреса за всеки жител на земята. С тези мащаби мрежата ще е с достатъчно капацитет за много години напред.

Съвместимост

Много рутери за домашно и офисно ползване вече поддържат IPv6. В България интернет доставчиците, които го предлагат на крайни клиенти, не са много, но тенденцията е това да се промени скоро. Уебсайтовете бавно преминават към новата версия, без да спират поддръжката на старата. Това е възможно благодарение на умния клиентски софтуер, който по подразбиране ползва v6, ако мрежата и сървърът го поддържат, а при проблем ползва v4 като резервен вариант. По този начин крайните клиенти не забелязват разликата и нямат проблеми с достъпа независимо от клиентските приложения.

Ако интернет доставчикът не предлага v6, клиентът има възможност да ползва безплатна услуга на т.нар. tunnel broker, която се изразява в достъп до v6 мрежата през съществуващата v4 мрежа. Този вид услуга има много малки недостатъци, като например леко забавяне в скоростта на връзката, но е напълно функционален начин.

[caption id="attachment_667" align="aligncenter" width="796"]Все повече фирми предлагат услугите си и по IPv6. Google, Facebook, Yahoo. Източник: http://www.worldipv6launch.org[/caption]

Бъдещето

Все повече фирми предлагат услугите си и по IPv6. Google, Facebook, Yahoo и много други участваха в World IPv6 day, когато масово беше разрешена поддръжка на v6 на много сървъри в големите фирми. Резултатът е, че светът е готов за v6.  Вероятно го ползвате, без да знаете. Идеята е употребата на v6 да замести v4, въпреки че ще останат приложения на v4 - например в локалните мрежи, където има остарели устройства, които не поддържат v6, но се надяваме, че с времето ще бъдат сменени.

Аз и IPv6

Ако сте клиент на интернет доставчик, попитайте го дали поддържа IPv6 и как можете да ползвате услугата. Ако не го предлага, можете да ползвате tunnel broker (he.net, sixxs.net).

Ако сте собственик на сайт, проверете дали вашият хостинг поддържа IPv6 и как да конфигурирате сайта си, за да ползва протокола.

Ако сте собственик на сървър, попитайте хостинг компанията дали предлага IPv6 и как може да конфигурирате услугата.

Предимства и недостатъци

Най-видимото е броят адреси - те са многократно повече и позволяват достъпа на огромен брой устройства до мрежата. Отпада нуждата от NAT и uPnP, които при v4 са нужни за достъпването от интернет на компютри в локална мрежа. Един от най-големите недостатъци е нуждата клиентското устройство да поддържа новия протокол. Производителите на мрежови устройства го имат предвид и новите версии вече имат нужната поддръжка.

Какво можем да ви предложим

Delta.BG има изградена мрежова инфраструктура, която поддържа IPv4 и IPv6. Оперираме AS197216 и предоставяме v4 и v6 свързаност на всички наши клиенти. Ако имате въпроси относно поддръжката на IPv6 или искате да имате такъв на вашия сървър, се свържете с нашия екип.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.