Как се инсталира Node.js (II част)

Delta.BG

Инсталация на nodeJSДнес продължаваме със следващите стъпки в инсталацията на Node.js. Ако не сте прочели първата част, направете го тук - "Инсталация на Node.js (I част)"

2. Инсталиране посредством Node Version Manager

2.1 Сваляне и инсталиране

По ваше желание може да използвате както curl, така и wget, за да извършите операцията. Тук ще използваме curl:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.0/install.sh | bash

ВАЖНО!!! Този скрипт ще се изпълни автоматично и ще внесе промени по системата ви. Ако желаете да разгледате какво точно ще бъде извършено, може да разгледате скрипта в Github (https://github.com/creationix/nvm/blob/v0.31.0/install.sh)

2.2 Допълнителни настройки

След като инсталацията завърши, ще забележите този ред:

Close and reopen your terminal to start using nvm

Може да извършите това действие или да презаредите своя .bash_profile

source ~/.bash_profile

2.3 Използване на NPM

Вече сте инсталирали мениджъра и е време да инсталирате желаната от вас версия на node.js. Необходимо е първо да разгледате какви версии са налични чрез:

npm list-remote

Ние избираме v0.12.13. Преминаваме и към нейната инсталация с:

npm install v0.12.13

Необходимият резултат трябва да е следният:

[root@localhost ~]# npm install v0.12.13
######################################################################## 100.0%
Now using node v0.12.13 (npm v2.15.0)
Creating default alias: default -> v0.12.13

2.4 Проверка

Отново извършваме проверка с:

node --version

Необходимият резултат е в следния вид:

[root@localhost ~]# node --version
v0.12.13

 

2.5 Промяна на използваната версия

Ако инсталираната от вас версия не ви предоставя нужната възможност или изпитвате затруднения с нея, може лесно да я промените на друга. Извършете следните действия:

npm list-remote

Избирате отново версия (Ние избираме v0.11.13).

npm install v0.11.13

Инсталираме избраната версия.

npm use v0.11.13

Указваме на системата да ползва тази версия.

Необходимо е да ви изпише следното:

[root@localhost ~]# npm use v0.11.13
Now using node v0.11.13 (npm v1.4.9)

2.6 List

Ако сте решили да използвате много версии, по някое време може да се окажете в заблуда коя сте инсталирали и коя не. В този случай използвайте следната команда:

nvm list

Тя ще ви върне информация кои версии сте инсталирали, коя се използва сега и коя е зададена по подразбиране. Задаването на тази default версия става по следния начин:

nvm alias default

2.7 Помощ

Полезните команди са изключително много. Помощна информация за nvm ще намерите, след като въведете:

nvm

Честито! Вече може да кажете на програмистите ви, че си имат една чисто нова среда, която могат да използват за техните проекти.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.