Хостинг решенията ще разчитат на прозрачни и безопасни алгоритми за изкуствен интелект и машинно обучение

Delta.BG

Изкуственият интелект все повече става част от света ни. Науката за концепциите които позволяват на компютрите да правят неща, които за хората изглеждат разумни, се развива стремглаво и вече редица системи около нас работят именно на база на AI. Изкуственият интелект анализира обкръжаващата го среда и да предприема действия, които увеличават възможността за постигане на определени цели. Все по-важно става в обществото да се изгради широко разбиране как системите с AI и свързаните с тях „умни“ устройства тепърва ще променят нашето ежедневие включително при хостинг решенията.

Изкуствения интелект дава отражение не само върху технологичния свят, но все по-често засяга културата, изкуството и обществото. AI и машинното обучение представляват едно от най-големите достижения на технологията, което вече въздейства и ще продължи да влияе на всички сфери на живота.

Темата е често разисквана и от различни специалисти, които засягат прозрачността и безопасността на изкуствения интелект, който се използва в системи, полезни за хората. Подобно на всяка нова технология и алгоритмите на AI имат своите уязвимости, които могат да крият в себе си пристрастия на разработчиците, липса на разбираеми данни и  податливост на враждебни атаки. Технологията е сравнително млада, но вече се използва за редица потенциално вредни неща като дийп фейк, предизвикателно и подстрекателско съдържание и алгоритми в социалните медии, насочващи потребителите към дезинформация.

В тази връзка редица специалисти изразяват опасенията си, че само производителността няма да е достатъчна като критерий при проектиране на ИИ, а етичните съображения също трябва да са част от набора критерии. Специалистите в изкуствения интелект започват все по-често да разработват техники и алгоритми за оценка на основополагащите елементи за изграждане и гарантиране на доверие в системите с ИИ. Става въпрос за  инструменти, които откриват и смекчават пристрастията, показват уязвимостите, обезвреждат атаките и показват ясно процеса на вземане на решения. С напредването на технологиите за изкуствен интелект, хората и системите, базирани на ИИ, все повече работят заедно. Затова е изключително важно да се доверяваме на резултатите от тези системи, за да можем да взимаме  информирани решения.

Експертите от IBM Research идентифицират следните ключови елементи, на които трябва да се базира всяка надеждна система за изкуствен интелект: 

  • Справедливост (Fairness): ИИ системите трябва да използват безпристрастни данни и модели за самообучение, за да се избегне евентуално несправедливо отношение към определени групи
  • Надеждност (Robustness): ИИ системите трябва да са безопасни и сигурни, да не са уязвими за подправяне или компрометиране на данните, на които са обучени
  • Обяснимост (Explainability): Системите с изкуствен интелект трябва да предоставят решения или предложения, които могат да бъдат разбрани от техните потребители и разработчици
  • Произход и проследимост на данните (Lineage): Системите с изкуствен интелект трябва да включват детайли за тяхната разработка, внедряване и поддръжка, за да могат да бъдат проверявани през целия им жизнен цикъл

По аналогия с реалните структури и при ИИ системите доверието не може да бъде изградено само на базата на един от посочените елементи: ако една ИИ система е справедлива, но не може да устои на атака, тя няма да се ползва с доверие. Ако е сигурна, но никой не може да разбере решенията, които предлага, също няма да й се доверяваме. Ето защо е наложително всички елементи да се укрепват едновременно, като заедно с това наблюдаваме и измерваме ефективността на системата при всеки отделен елемент. 

С тези критерии се съобразяват и всички водещи доставчици на хостинг, които в следващите години ще разчитат все повече на новите технологии, и ще дават поле за тяхната работа.  Изкуственият интелект в системи, които могат да изпълняват задачи като зрително възприятие, разпознаване на реч, вземане на решения, езиков превод и др все по-често ще стават услуги, които ще работят благодарение на добър хостинг. Повечето индустрии като здравеопазването, образованието, сигурността търговията на дребно вече използват AI. Изкуственият интелект може да открива и предупреждава за потенциален зловреден софтуер и заплахи. Тази функция може да помогне на компаниите да предоставят най-добрите услуги на своите клиенти. Благодарение на използването на изкуствен интелект  уеб хостинг компаниите ще противодействат срещу кибер атаките. Усъвършенстваната технология на защитната стена, използвана от изкуствения интелект, помага да се идентифицират криптираните модели и заплахи, които тези модели могат да причинят. След като бъде открита грешката, AI предупреждава уеб хостинг компанията и техните клиенти за вредата, която може да причини тази грешка или злонамерен софтуер. AI също помага при анализ и обработка на данните, което изисква време. С машинното обучение AI включва своето обучение, за да подобри защитния си механизъм и също така да прогнозира бъдещи атаки.

Но нещата далеч няма да спрат до  тук. AI може да се използва за проследяване на дублиране на покупка на домейн или ако някой се опитва да използва нашия домейн чрез прокси сървър. Той също така предупреждава клиента, ако някой измамник се опитва да създаде фиктивен сайт или се опитва да клонира нашия домейн. Тази функция защитава домейна и репутацията на клиента.

AI разбира моделите на кодиране и декодиране в данните и добавя нов шаблон към същите, ако е необходимо. AI помага на компаниите да открият високия трафик и процента на конверсия в техния домейн, като анализира съществуващите уеб данни. Тази функция може да увеличи производителността и възвръщаемостта на инвестициите на клиентите.

В дигиталното поле е важно да поддържате вашия уебсайт и други цифрови данни актуални. Различни системи, базирани на изкуствен интелект могат да помогнат редица системи да поддържат и регулират сами работата си с помощта на машинно обучение.

Изкуственият интелект и машинното обучение вече оказват огромно въздействие върху финансовата, транспортната и здравната индустрия. Все по-често ще стане използването на различни решения базирани на AI и при уеб хостинга. В него изкуствения интелект добавя по-добра сигурност, автоматизирана поддръжка и ремонт на системите, на които работи уебсайтът. AI също може да подобри защитата на нашия уебсайт от хакери и злонамерен софтуер. Той може да намали човешките усилия и да вземе собствено решение и стъпки в хостинг индустрията, използвайки машинно обучение.

Delta.BG

Delta.BG

Статии, новини и събития, публикувани от екипа на Delta.BG.